TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAIT VIỆT NAM

Quốc gia: Mỹ
Vị trí: Tiểu khu M2, lô E1, đường D1, Khu CNC TP.HCM
Địa chỉ:
Địa chỉ nước ngoài:
455 O’Connor Dr., Suite 180B, San Jose, CA 95128, USA

Lĩnh vực đầu tư: Đào tạo
Vốn:
Thời gian hoạt động: 50 năm
Website:

Mô tả:

Hợp tác với các đại học và những trung tâm đào tạo ở Silicon Valley và Viet Nam, SAIT-VN cung ứng dịch vụ đào tạo chất lượng cao cho những công nghệ mới nhất, sửa  soạn nguồn nhân lực để đáp ứng với nhửng nhu cầu kỷ thuật đầy thử thách ở khắpViệt Nam và khu vực Đông Nam Á. Trung Tâm Thiết Kế của SAIT cung ứng dịch vụ đào tạo theo nhu cầu, phát triển và thiết kế các sản phẩm chiến lược cho công ty khách hàng, và cố vấn kỷ thuật. Mục tiêu của SAIT là hoàn thành những nhiệm vụ sau: 

  • Cung cấp dịch vụ đào tạo chất lượng cao nhằm bổ sung hệ thống đào tạo đại học để xây dựng một nguồn nhân lực của Việt Nam có đủ khả năng cạnh tranh phục vụ các ngành công nghệ cao trên toàn cầu.
  • Tạo một môi trường học hỏi tốt trong việc đào tạo công nghệ cao cho các học viên trong những dịch vụ gia công theo yêu cầu của khách hàng bằng cách phối hợp sự uyên thâm trong công việc của các chuyên gia trên thế giới với năng lực kỹ thuật của các khu công nghệ cao và các trường đại học ở Việt Nam.
  • Chiến lược trung tâm giảng dạy của chúng tôi là truyền tải những yêu cầu về nguồn nhân lực của các ngành công nghiệp toàn cầu vào trong các chương trình giảng dạy và các  chương trình này hi vọng sẽ được giảng dạy tại các Trường  đào tạo khác trên toàn lãnh thổ Việt Nam với mục đích phát triển môt nguồn lực lao động chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế

Trở về Đầu trang