TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU MỚI

Quốc gia: Việt Nam
Vị trí: Tiểu khu 3, Lô E1, đường D1, Khu CNC TP.HCM
Địa chỉ: 720/16, đường Âu Cơ, Quận Tân Bình
Địa chỉ nước ngoài:
Lĩnh vực đầu tư: Đào tạo
Vốn:
Thời gian hoạt động: 50 năm
Website:

Mô tả: Xây dựng trung tâm đào tạo và nghiên cứu vật liệu mới trong đó:
  • Đào tạo: Đào tạo chuyên viên kỹ thuật theo yêu cầu của xã hội và doanh nghiệp trong Khu CNC TP.HCM
  • Nghiên cứu: Nghiên cứu các loại vật liệu mới, hợp chất của titan, vật liệu dùng để chế tạo các linh kiện thiết bị điện tử, các vật liệu là đầu vào cho các doanh nghiệp trong Khu CNC TP.HCM

Trở về Đầu trang