Datalogic Scaning Vietnam

Quốc gia: Mỹ
Vị trí: Nhà xưởng F04, Lô I – 4a, Khu Công nghệ cao, Q.9
Địa chỉ: Địa chỉ tạm thời:
+ Nhà xưởng F04, Lô I – 4a, Khu Công nghệ cao, Q.9
+ Điện thoại: (84-8) 37308481

Địa chỉ nước ngoài:
+ Via San Vitalino 13, Lippo di Calderara di Reno (BO) 40012, Italia
+ Điện thoại: 39 051 3147011
+ Fax: 39 051 3147288

Lĩnh vực đầu tư: Vi điện tử - công nghệ thông tin - viễn thông
Vốn:
Thời gian hoạt động: 50 năm
Website:

Mô tả: Qui mô hoạt động: Thiết kế, sản xuất, kinh doanh và tiếp thị các thiết bị thu thập dữ liệu tự động ngoại vi và phần mềm do doanh nghiệp sản xuất (sản phẩm, phụ kiện, linh kiện và các linh kiện được lắp ráp) bao gồm thiết bị đọc mã vạch cầm tay, thiết bị đọc mã vạch gắn cố định và máy tính di động.

Trở về Đầu trang