Công ty Cổ phần Viễn thông VTC

Quốc gia: Việt Nam
Vị trí: Lô K2-b Khu Công nghệ cao TP.HCM
Quận 9, TP.HCM

Địa chỉ: Lô K2-b Khu Công nghệ cao TP.HCM
Quận 9, TP.HCM

Địa chỉ nước ngoài:
Lĩnh vực đầu tư: Vi điện tử - công nghệ thông tin - viễn thông
Vốn:
Thời gian hoạt động:
Website:

Mô tả: Sản xuất thẻ thông minh: Đầu tư dây chuyền sản xuất thẻ thông minh
Sản xuất hệ thống dịch vụ đa phương tiện Inpros: Đầu tư dây chuyền sản xuất hệ thống dịch vụ đa phương tiện INPROS
Sản xuất thiết bị tổng đài chuyển mạch số truy cập mạng: Đầu tư dây chuyền sản xuất thiết bị tổng đài chuyển mạch số - truy cập mạng

Trở về Đầu trang