AIR LIQUIDE VIETNAM

Quốc gia: Cộng hòa Pháp
Vị trí: Lô số I- 2A, Khu Công Nghệ Cao TP.HCM
Địa chỉ: Văn phòng chính Hà Nội: Tòa nhà Trung Tâm Quốc Tế - 17 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 9.361.940 – Fax (+844) 9.361.945
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: Tòa nhà Trung Tâm Thương Mại Sài Gòn – 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. HCM
Điện


Địa chỉ nước ngoài: Địa chỉ ở nước ngoài: 75 Quai D’Orsay – 75321 Paris Cedex 07 – France
www.airliquide.com

Lĩnh vực đầu tư: Công nghiệp phụ trợ
Vốn: _
Thời gian hoạt động: 25 năm
Website: www.airliquide.com

Mô tả:

Trở về Đầu trang