EVN Telecom Internet Data Center

Quốc gia: Việt Nam
Vị trí: Lô T2 – 6, Đường D1, Khu công nghệ cao, Q.9
Địa chỉ: 383 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM
Địa chỉ nước ngoài:
Lĩnh vực đầu tư: Dịch vụ Công nghệ cao
Vốn:
Thời gian hoạt động: 50 năm
Website:

Mô tả: Mục tiêu và qui mô hoạt động: Xây dựng trung tâm dữ liệu Internet - IDC và trung tâm chuyển mạch di động cung cấp các dịch vụ dữ liệu và các dịch vụ viễn thông trong nước và quốc tế.

Trở về Đầu trang