SEEN - CÔNG TY TNHH 01 TV SEEN MIỀN NAM

Quốc gia: Việt Nam
Vị trí: Lô I3-b8 Khu CNC – Q9
Địa chỉ:


Địa chỉ nước ngoài:
Lĩnh vực đầu tư: Nghiên cứu & Phát triển
Vốn:
Thời gian hoạt động:
Website:

Mô tả: Nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tự động hoá

Trở về Đầu trang