CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MK

Quốc gia: Việt Nam
Vị trí: Lô E2-M1 Khu CNC – Q9
Địa chỉ: VP liên lạc: 148Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Q1
Đt: 08. 8298901

Địa chỉ nước ngoài:
Lĩnh vực đầu tư: Cơ khí chính xác-tự động hoá
Vốn:
Thời gian hoạt động:
Website:

Mô tả: Cung cấp nguốn nhân lực (đào tạo)
Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin và tự động hoá - CITRES

Trở về Đầu trang