NEPTECH - NEPTECH - TRUNG TÂM THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ MỚI

Quốc gia: Việt Nam
Vị trí: Lô K1 đường N6 KCNC – Q9 (giai đoạn I)
Địa chỉ: VP liên lạc: 224 Điện Biên Phủ - Q3
Đt: 08. 9326710

Địa chỉ nước ngoài:
Lĩnh vực đầu tư: Cơ khí chính xác-tự động hoá
Vốn:
Thời gian hoạt động:
Website:

Mô tả: Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở KH&CN TP
Thiết kế - chế tạo (lĩnh vực Cơ khí chính xác …)
- Nghiên cứu kỹ thuật để thiết kế, chế tạo các thiết bị có tính năng tương đương thiết bị ngoại nhập với chi phí thấp.
- Phối hợp các Viện, các Trung tâm nghiên cứu chuyên ngành, các cơ sở gia công tại thành phố để thiết kế, chế tạo sản phẩm, thiết bị có nhu cầu cao trên thị trường và sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm, thiết bị từ kết quả các đề tài nghiên cứu-triển khai và từ các nguồn sáng tạo khác.
- Chuyển giao thiết kế và công nghệ chế tạo sản phẩm, thiết bị mới cho các đơn vị trong nước sản xuất với qui mô lớn để cung cấp cho nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

Trở về Đầu trang