CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN - VIỄN LIÊN

Quốc gia: Singapore
Vị trí: Lô I-3b-2, Khu CNC – Q9
Địa chỉ: VP liên lạc: 65 Trần Trọng Cung – P Tân Thuận Đông – Q7
Địa chỉ ở nước ngoài: 

Địa chỉ nước ngoài:
Lĩnh vực đầu tư: Vi điện tử - công nghệ thông tin - viễn thông
Vốn:
Thời gian hoạt động:
Website:

Mô tả: Sản xuất cáp quang, phụ kiện quang và sợi quang

Trở về Đầu trang