CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MK

Quốc gia: Việt Nam
Vị trí:  Lô I3-3, Đường số N2 Khu CNC – Q9
Địa chỉ: 64 Trương Định - Q.3
Địa chỉ nước ngoài:
Lĩnh vực đầu tư: Dịch vụ Công nghệ cao
Vốn:
Thời gian hoạt động: 50 năm
Website: http://www.mk.com.vn

Mô tả: - Sản xuất thẻ thông minh và các loại thẻ (thẻ nhựa, thẻ từ, thẻ chip, the dữ liệu …)
- Nghiên cứu và phát triển thẻ thông minh.
- Cung cấp dịch vụ công nghệ cao như: SX phần mềm, tư vấn về chuyển giao công nghệ, cung cấp về dịch vụ liên quan đến máy móc thiết bị sử dụng thẻ.

Trở về Đầu trang