CÔNG TY TNHH INTENET NEW CITY

Quốc gia: Đài Loan - Trung Quốc
Vị trí: Lô T2-1, Khu CNC – Q9
Địa chỉ:
Địa chỉ nước ngoài:
Lĩnh vực đầu tư: Dịch vụ Công nghệ cao
Vốn:
Thời gian hoạt động: 50 năm
Website:

Mô tả:

Xây dựng cao ốc có hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông hiện đại để phục vụ các dự án dịch vụ công nghệ cao như: Trung tâm dự liệu (Data Center), TT hỗ trợ khách hàng (Call Center), thiết kế vi mạch, phần mềm,…
Và các hoạt động phục vụ nhà đầu tư: Hoạt động phục vụ sinh hoạt các chuyên gia, người lao động trong Khu CNC và các tiện ích cần thiết.

Thời hạn thực hiện dự án: 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Tiến độ thực hiện dự án:
+ Thời gian xây dựng: Từ tháng 9/2008 đến 12/2009
+ Triển khai hoạt động: Từ tháng 12/2009.

Trở về Đầu trang