CÔNG TY TNHH CTCBIO VIỆT NAM

Quốc gia: Liên doanh Việt Nam - Hàn Quốc
Vị trí: Lô I5-3a Khu CNC – Q9
Địa chỉ: B18 Hưng Phú – Q7
Địa chỉ nước ngoài:
Lĩnh vực đầu tư: Công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, y - dược và môi trường
Vốn:
Thời gian hoạt động:
Website: www.ctcbio.com

Mô tả: Sản xuất chất bổ sung thức ăn gia xúc (lĩnh vực CN Sinh học)

Trở về Đầu trang