CÔNG TY CÔ PHẦN HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ ÁNH LAM

Quốc gia: Liên doanh Việt Nam – Mãlai
Vị trí: Lô số T2-4, Lầu 3, Khu Công Nghệ Cao TP.HCM
Địa chỉ:
Địa chỉ nước ngoài:
Lĩnh vực đầu tư: Vi điện tử - công nghệ thông tin - viễn thông
Vốn:
Thời gian hoạt động: 50 năm
Website:

Mô tả: Cung cấp dịch vụ; XD và khai thác CS dự liệu; nghiên cứu và cung cấp giải pháp CNTT trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chúng khoán

Trở về Đầu trang