GES Vietnam

Quốc gia: Việt Nam
Vị trí: Lô I3-1, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9
Địa chỉ: VP giao dịch: số 5 Nguyễn Gia Thiều, (Phòng 100-tầng trệt), Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đt: 08. 9307240 Fax: 9307221

Địa chỉ nước ngoài:
Lĩnh vực đầu tư: Vi điện tử - công nghệ thông tin - viễn thông
Vốn: .
Thời gian hoạt động: 50 năm
Website:

Mô tả: - Nghiên cứu và sản xuất các thiết bị bán dẫn;
- Sửa chữa các trang thiết bị của ngành công nghiệp bán dẫn

Trở về Đầu trang