CÔNG TY INTEL PRODUCTS VIỆT NAM

Quốc gia: Mỹ
Vị trí: Lô I1 - I2a - I2b, Đường D1 Khu Công nghệ cao
Địa chỉ: Lô I1 - I2a - I2b,Đường D1 Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP.HCM
Tel: +848. 7366200
Fax: +848. 7360510

Địa chỉ nước ngoài: Công ty INTEL ASIA HOLDING LIMITED; trụ sở đặt tại tầng 32, Two Pacific Place, 88 Queensway, Central, Hongkong do Bà Elizabeth Lynne Eby, quốc tịch Hoa Kỳ, chức vụ giám đốc làm đại diện
Lĩnh vực đầu tư: Vi điện tử - công nghệ thông tin - viễn thông
Vốn: .
Thời gian hoạt động: .
Website: http://www.intel.com

Mô tả: Mục tiêu và phạm vi hoạt động của doanh nghiệp:
- Hoàn chỉnh và sản xuất các sản phẩm chíp mang nhãn hiệu Intel từ màng mạch (wafer);
- Tiếp thị những sản phẩm của Doanh nghiệp tại thị trường Việt nam và nước ngoài;
- Cung cấp dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ cho những sản phẩm nhãn hiệu Intel (bao gồm việc lập các trung tâm điện thoại hỗ trợ miễn phí và trung tâm bảo hành sản phẩm khách hàng);
- Thực hiện nghiên cứu phát triển trong các lĩnh vực thông tin kỹ thuật cao (bao gồm nghiên cứu công nghệ cao cho thương mại điện tử);
- Thực hiện hoạt động kiểm tra, kiểm nghiệm sản phẩm; cung cấp các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp như lắp đặt, bảo trì, tư vấn, đào tạo và các giải pháp kỹ thuật cho các sản phẩm mang nhãn hiệu Intel).

Trở về Đầu trang