CÔNG TY TNHH MTV TRANSIMEX LOGISTICS

Quốc gia: Việt Nam
Vị trí: Lô I-4b-1.3, Đường N3, Khu công nghệ Cao, Quận 9, Tp.HCM
Địa chỉ: TRANSIMEX-SAIGON
9th-10th Floor TMS Building
172 Hai Ba Trung St,Dist.1
Ho Chi Minh City,Viet Nam
t : (84-8) 22202888
f : (84-8) 22202889

Địa chỉ nước ngoài: N/A
Lĩnh vực đầu tư: Công nghiệp phụ trợ
Vốn: 50 tỷ đồng
Thời gian hoạt động: 50 năm
Website: www.transimexsaigon.com

Mô tả:
Mục tiêu và quy mô của dự án: Xây dựng khai thác kho ngoại quan 6.000 m2, khung kệ chứa hàng 6 tầng, sức chứa tĩnh 10.000 pallet. Đạt chất lượng và tiêu chuẩn ISO và WHO-GMP chứa các mặt hàng như: sản phẩm điện tử và các loại hàng cao cấp khác được sản xuất tại Khu công nghệ cao.

Trở về Đầu trang