VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Quốc gia: Việt Nam
Vị trí: Lô E2b-5, Đường D1, Khu công nghệ cao, Quận 9, TP.HCM
Địa chỉ: 173 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04.37843061
Fax: 04.37844156

Địa chỉ nước ngoài:
Lĩnh vực đầu tư: Nghiên cứu & Phát triển
Vốn: 1.115.000.000.000 VND
Thời gian hoạt động: 50 năm
Website: www.vpi.pvn.vn

Mô tả: Thành lập Trung tâm phân tích thí nghiệm và Văn phòng của Viện Dầu khí tại khu vực phía Nam

Trở về Đầu trang