Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Câu hỏi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Trả lời
  
  
  
  
1. Tôi có thể tìm thông tin về điều kiện và các quy định đầu tư vào Khu công nghệ nghệ cao TP.HCM ở đâu?
No 123 321 Nam nguyen a
4
Ban quản trị KCNC
5
Các thông tin cơ bản về điều kiện đầu tư vào KCNC được đăng tải tại chuyên mục “Đầu tư vào Khu công nghệ cao” trên trang web của Khu CNC TP.HCM: www.shtp.hochiminhcity.gov.vn. Nhà đầu tư cũng có thể liên lạc trực tiếp với đội ngũ nhân viên KCNC qua địa chỉ email [email protected] hoặc số điện thoại trực tiếp (848) 3 7360291 để được hỗ trợ và hướng dẫn thông qua điện thoại, email và sắp xếp cuộc gặp trực tiếp.
9/7/2012
  
Những điểm thuận lợi khi đầu tư vào KCNC?
No Nam NGuyễn Bình
4
ban quản trị
Sự cam kết ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ và Ủy ban nhân dân TP.HCM
Mức ưu đãi đầu tư cao nhất dành cho các dự án CNC
Nằm gần sân bay, các cảng trọng yếu, xa lộ Hà Nội, xa lộ xuyên Á và tuyến xe điện ngầm đầu tiên của TP.HCM
Nằm gần (trong bán kính 1 km) và có quan hệ hợp tác chặt chẽ các trường đại học công nghệ hàng đầu của TP.HCM
Một môi trường định vị cho các hoạt động công nghệ cao, với sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ cao như Intel, các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ và các doanh nghiệp nghiên cứu – triển khai trong và ngoài nước
Trung tâm đào tạo và trung tâm R&D với các hình thức hỗ trợ, hợp tác đa dạng hướng đến doanh nghiệp
Khu CNC được ủy quyền thực hiện thủ tục một cửa tại chỗ cho nhà đầu tư bao gồm: ưu đãi công nghệ cao, giấy chứng nhận đầu tư, hải quan tại chỗ và các loại giấy phép khác.
 
9/7/2012 5/21/2013