Trang chủ    Câu hỏi thường gặp   Sơ đồ website   Liên hệ English  |  Japan     

 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
SHTP line
WEBSITE HỮU ÍCH.

SHTP lineĐẦU TƯ VÀO KHU
CÔNG NGHỆ CAO
TIN TỨC - SỰ KIỆN THÔNG BÁO MỚI
shtp dot TIN MỚI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tuần 49, năm 2013 (Từ ngày 02/12- ngày 07/12/2013)Ngày 16/11/2013, tại Hội trường Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Đại hội Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2013 - 2018) đã được tổ chức và thành công tốt đẹp...  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tuần 48, năm 2013 (Từ ngày 25/11- ngày 30/11/2013)Chương trình "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" do Bộ Công thương thực hiện là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công thương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với doanh nghiệp Việt Nam. Mục tiêu của hoạt động này là nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong việc tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam và giới thiệu, quảng bá các DN xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài.CAM KẾT CỦA CHÍNH PHỦ
SHTP Goverment
SHTP line
SHTP Goverment
SHTP line
SHTP Industries
SHTP line


SHTP footer
 
Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM - Đường D1, Khu công nghệ cao
Phường Tân Phú, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: 08.3.7360293 - Fax:08.3.7360292,  Email: [email protected]
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024x768 pixel
Giới thiệu | Đơn vị trực thuộc | Công nghệ và cuộc sống | Văn bản QPPL


Phát triển bởi: SATA JSC  

http://vnn.vietnamnet.vn/chinhtri/doinoi/2005/02/377751/
https://dantri.com.vn/suc-manh-so/cuoc-thi-giai-phap-cong-nghe-viet-2007-1178620569.htm
https://duhoc.dantri.com.vn/suc-manh-so/cuoc-thi-giai-phap-cong-nghe-viet-2007-1178620569.htm
https://dulich.dantri.com.vn/suc-manh-so/cuoc-thi-giai-phap-cong-nghe-viet-2007-1178620569.htm
https://tuyensinh.dantri.com.vn/suc-manh-so/cuoc-thi-giai-phap-cong-nghe-viet-2007-1178620569.htm
http://vnn.vietnamnet.vn/chinhtri/doinoi/2005/02/377751/
http://chuyentrang.tuoitre.vn/vieclam/Index.aspx?ArticleID=101616&ChannelID=7
https://research.aalto.fi/en/activities/graph-based-machine-learning
https://research.aalto.fi/en/activities/graphbased-machine-learning(91b660e7-5d73-4c5e-a021-c4d25ba97a9d).html
https://research.aalto.fi/fi/activities/graph-based-machine-learning
https://research.aalto.fi/fi/activities/graphbased-machine-learning(91b660e7-5d73-4c5e-a021-c4d25ba97a9d).html
https://fr.vietnamplus.vn/le-premier-forum-international-sur-la-microelectromecanique-prevu-en-novembre/93913.vnp
https://www.griffith.edu.au/professional-page/dzung-dao
https://www.griffith.edu.au/queensland-micro-nanotechnology-centre/our-centre/our-researchers/dzung-dao
https://www.griffith.edu.au/professional-page/dzung-dao
https://www.griffith.edu.au/queensland-micro-nanotechnology-centre/our-centre/our-researchers/dzung-dao
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=65&PublishedDate=2009-09-08T11:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=66&PublishedDate=2009-09-08T11:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=67&PublishedDate=2009-08-18T11:30:00Z
http://annualconf.shtp.hochiminhcity.gov.vn/?tab=4
http://www.eng.shtp.hochiminhcity.gov.vn/Pages/default.aspx
http://www.eng.shtp.hochiminhcity.gov.vn/pages/default.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/Pages/default.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/Pages/don-vi-truc-thuoc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/Pages/phan-anh-kien-nghi-quy-dinh-hanh-chinh.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/Pages/thu-vien-video.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/Pages/default.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/congnghiephotro/Lists/Posts/AllPosts.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangbokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=6&ItemId=264&PublishedDate=2016-10-20T15:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangbokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=6&ItemId=265&PublishedDate=2016-10-20T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangbokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=6&ItemId=266
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangbokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=6&ItemId=266&PublishedDate=2016-10-25T09:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangbokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=6&ItemId=267&PublishedDate=2017-03-06T13:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangbokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=6&ItemId=269&PublishedDate=2017-05-10T09:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangbokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=6&ItemId=270&PublishedDate=2017-05-03T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangbokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=6&ItemId=271&PublishedDate=2017-06-21T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangbokcnc/Pages/gioithieu.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2014-10-28T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2014-11-01T10:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2015-04-03T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-07-24T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-09-27T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-01-30T15:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-02-07T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-03-29T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=264&PublishedDate=2017-07-24T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=270&PublishedDate=2018-06-08T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=271&PublishedDate=2018-07-01T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=272&PublishedDate=2018-08-06T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=273&PublishedDate=2018-08-29T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=274&PublishedDate=2018-11-20T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?List=0e3fe686-a085-4935-bb7b-a8ff45111c6b&ID=186&Web=0fc79335-00f8-488d-88f4-db24135488aa
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?List=0e3fe686-a085-4935-bb7b-a8ff45111c6b&ID=264&Web=0fc79335-00f8-488d-88f4-db24135488aa
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?List=0e3fe686-a085-4935-bb7b-a8ff45111c6b&ID=48&Web=0fc79335-00f8-488d-88f4-db24135488aa
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?List=0e3fe686-a085-4935-bb7b-a8ff45111c6b&ID=64&Web=0fc79335-00f8-488d-88f4-db24135488aa
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=&ItemID=188&PublishedDate=2014-11-01T10:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=&ItemID=213&PublishedDate=2015-04-03T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=&ItemID=234&PublishedDate=2015-10-28T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=244&PublishedDate=2016-01-13T11:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=246&PublishedDate=2016-01-20T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=261&PublishedDate=2016-05-09T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=263&PublishedDate=2017-02-10T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=264&PublishedDate=2017-07-24T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=266&PublishedDate=2018-01-30T15:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=267&PublishedDate=2018-02-07T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=269&PublishedDate=2018-03-30T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=270&PublishedDate=2018-06-08T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=271&PublishedDate=2018-07-01T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=272&PublishedDate=2018-08-06T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=273&PublishedDate=2018-08-29T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=274&PublishedDate=2018-11-20T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=11
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=4
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=28&PublishedDate=2009-05-04T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=56&PublishedDate=2016-06-20T10:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=57&PublishedDate=2016-06-20T10:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=57&PublishedDate=2016-08-17T10:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=58&PublishedDate=2016-06-20T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=59&PublishedDate=2016-06-20T11:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=60&PublishedDate=2016-06-20T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=61&PublishedDate=2017-03-17T14:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=62&PublishedDate=2017-08-15T09:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemId=61&PublishedDate=2017-03-17T14:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemId=62&PublishedDate=2017-08-15T09:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/Chia-se-tien-ich-RD.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/Dao-tao-va-nhan-luc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/Ha-tang-tien-ich-hoan-chinh.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/Ha-tang-vien-thong-gd-II.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/Ho-tro-tu-chinh-quyen-Trung-uong-va-Dia-phuong.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/Nha-may-dien-doc-lap.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/Quy-trinh-dang-ky-dau-tu.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/Quy-trinh-quan-ly-mot-cua.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/Thong-tin-lien-he.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/Vi-tri-chien-luoc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/Viec-dang-ky-dau-tu-vao-kcnc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/cau-hoi-thuong-gap.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/cong-vien-cay-xanh-mat-nuoc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/form-mau-dang-ki-dau-tu.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/hoidapdautu.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/hoidapdautu.aspx?itemid=10
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/hoidapdautu.aspx?itemid=13
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/huong-dan-dau-tu.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/khu-bao-thue.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/lienhe.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/linhvucuutien.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/thuchaomung.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/uudaivaloiich.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/AllPosts.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=127&PublishedDate=2018-10-08T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/DSDoanhNghiep/danhsachdn.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/DSDoanhNghiep/danhsachdn.aspx?PageView=Shared
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2016-03-30T11:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=7
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=61&PublishedDate=2014-10-13T13:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=65&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=92&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Pages/cac-nganh-cnht-cnc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Pages/default.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Pages/doanh-nghiep-hoi-dap.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Pages/doanh-nghiep-hoi-dap.aspx?itemid=27
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Pages/doanh-nghiep-hoi-dap.aspx?itemid=28
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=86&PublishedDate=2016-03-30T11:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=87&PublishedDate=2016-04-01T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=88&PublishedDate=2016-05-10T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=89&PublishedDate=2016-05-11T15:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=91&PublishedDate=2016-05-23T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=92&PublishedDate=2016-07-27T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=93&PublishedDate=2017-01-18T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/AllPosts.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=4
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=5
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=6
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=121
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2016-08-19T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2016-11-12T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2016-11-28T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2017-01-09T13:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2017-02-17T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2017-03-20T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2017-03-27T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2017-04-10T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2017-04-17T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2017-05-01T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2017-05-08T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2017-05-15T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2017-05-22T13:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2017-05-29T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2017-06-07T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2017-06-19T09:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2017-07-03T10:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2017-07-24T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2017-08-07T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2018-04-23T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2018-05-07T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=252&PublishedDate=2016-09-05T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=253&PublishedDate=2016-09-12T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=254&PublishedDate=2016-09-16T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=257&PublishedDate=2016-10-10T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=259&PublishedDate=2016-10-29T14:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=261&PublishedDate=2016-11-05T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=262&PublishedDate=2016-11-12T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=263&PublishedDate=2016-11-22T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=264&PublishedDate=2016-11-28T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=265&PublishedDate=2016-12-13T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=266&PublishedDate=2016-12-13T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=267&PublishedDate=2016-12-19T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=269&PublishedDate=2017-02-13T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=270&PublishedDate=2017-02-17T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=271&PublishedDate=2017-02-27T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=272&PublishedDate=2017-03-06T14:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=273&PublishedDate=2017-03-13T09:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=274&PublishedDate=2017-03-20T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=275&PublishedDate=2017-03-27T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=276&PublishedDate=2017-04-10T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=277&PublishedDate=2017-04-17T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=278&PublishedDate=2017-04-24T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=279&PublishedDate=2017-05-01T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=280&PublishedDate=2017-05-08T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=281&PublishedDate=2017-05-15T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=283&PublishedDate=2017-05-29T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=285&PublishedDate=2017-06-12T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=256&PublishedDate=2016-09-30T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=257&PublishedDate=2016-10-10T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=262&PublishedDate=2016-11-12T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=264&PublishedDate=2016-11-28T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=268&PublishedDate=2017-01-09T13:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=273&PublishedDate=2017-03-13T09:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=274&PublishedDate=2017-03-20T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=275&PublishedDate=2017-03-27T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=276&PublishedDate=2017-04-10T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=279&PublishedDate=2017-05-01T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=280&PublishedDate=2017-05-08T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=281&PublishedDate=2017-05-15T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=282&PublishedDate=2017-05-22T13:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=283&PublishedDate=2017-05-29T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=285&PublishedDate=2017-06-12T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=286&PublishedDate=2017-06-19T09:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=287&PublishedDate=2017-06-26T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=288&PublishedDate=2017-07-03T10:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=289&PublishedDate=2017-07-17T15:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=290&PublishedDate=2017-07-24T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=292&PublishedDate=2017-08-14T10:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=293&PublishedDate=2017-08-28T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=294&PublishedDate=2017-08-28T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=295&PublishedDate=2017-09-11T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=296&PublishedDate=2017-09-11T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=297&PublishedDate=2017-09-19T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=336&PublishedDate=2018-06-18T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?ID=253
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?List=88707121-c8f7-4e3d-83ca-1b0cab05c007&ID=123&Web=b5cd76b8-fe03-47a5-9d66-8a49c90b1699
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?List=88707121-c8f7-4e3d-83ca-1b0cab05c007&ID=268&Web=b5cd76b8-fe03-47a5-9d66-8a49c90b1699
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?List=88707121-c8f7-4e3d-83ca-1b0cab05c007&ID=295&Web=b5cd76b8-fe03-47a5-9d66-8a49c90b1699
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?List=88707121-c8f7-4e3d-83ca-1b0cab05c007&ID=327&Web=b5cd76b8-fe03-47a5-9d66-8a49c90b1699
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?List=88707121-c8f7-4e3d-83ca-1b0cab05c007&ID=335&Web=b5cd76b8-fe03-47a5-9d66-8a49c90b1699
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=252&PublishedDate=2016-09-05T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=253&PublishedDate=2016-09-12T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=255&PublishedDate=2016-09-23T13:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=256&PublishedDate=2016-09-30T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=262&PublishedDate=2016-11-12T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=264&PublishedDate=2016-11-28T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=265&PublishedDate=2016-12-13T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=267&PublishedDate=2016-12-19T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=268&PublishedDate=2017-01-09T13:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=269&PublishedDate=2017-02-13T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=270&PublishedDate=2017-02-17T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=271&PublishedDate=2017-02-27T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=272&PublishedDate=2017-03-06T14:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=273&PublishedDate=2017-03-13T09:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=274&PublishedDate=2017-03-20T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=275&PublishedDate=2017-03-27T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=276&PublishedDate=2017-04-10T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=277&PublishedDate=2017-04-17T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=278&PublishedDate=2017-04-24T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=279&PublishedDate=2017-05-01T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=280&PublishedDate=2017-05-08T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=282&PublishedDate=2017-05-22T13:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=283&PublishedDate=2017-05-29T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=284&PublishedDate=2017-06-07T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=285&PublishedDate=2017-06-12T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=286&PublishedDate=2017-06-19T09:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=287&PublishedDate=2017-06-26T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=288&PublishedDate=2017-07-03T10:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=289&PublishedDate=2017-07-17T15:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=290&PublishedDate=2017-07-24T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=291&PublishedDate=2017-08-07T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=292&PublishedDate=2017-08-14T10:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=293&PublishedDate=2017-08-28T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=294&PublishedDate=2017-08-28T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=295&PublishedDate=2017-09-04T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=295&PublishedDate=2017-09-11T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=296&PublishedDate=2017-09-11T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=297&PublishedDate=2017-09-19T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=331&PublishedDate=2018-05-15T16:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=332&PublishedDate=2018-05-21T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=333&PublishedDate=2018-05-28T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=334&PublishedDate=2018-06-04T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=335&PublishedDate=2018-06-12T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=336&PublishedDate=2018-06-18T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=87&PublishedDate=2016-11-10T14:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=88
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=88&PublishedDate=2017-08-11T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-01-25T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-08-17T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-09-30T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-11-29T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-12-21T13:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-01-18T13:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-01-18T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-03-02T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-03-02T15:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-03-08T09:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-03-14T15:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-03-22T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-04-28T11:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-05-29T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-06-14T13:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-04-03T15:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-04-23T14:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-05-07T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-05-10T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=229&PublishedDate=2016-08-17T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=230&PublishedDate=2016-09-28T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=231&PublishedDate=2016-09-30T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=232&PublishedDate=2016-09-28T10:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=233&PublishedDate=2016-10-04T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=233&PublishedDate=2016-10-04T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=234&PublishedDate=2016-10-14T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=235&PublishedDate=2016-11-29T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=236&PublishedDate=2016-12-21T13:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=237&PublishedDate=2017-01-18T13:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=238&PublishedDate=2017-01-18T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=239&PublishedDate=2017-03-02T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=240&PublishedDate=2017-03-02T15:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=242&PublishedDate=2017-03-14T15:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=243&PublishedDate=2017-03-22T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=244&PublishedDate=2017-04-20T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=258&PublishedDate=2018-03-12T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=259&PublishedDate=2018-03-12T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=260&PublishedDate=2018-03-20T10:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=261&PublishedDate=2018-03-27T09:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=231&PublishedDate=2016-09-30T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=233
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=234&PublishedDate=2016-10-14T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=235
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=235&PublishedDate=2016-11-29T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=237&PublishedDate=2017-01-18T13:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=238&PublishedDate=2017-01-18T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=239&PublishedDate=2017-03-02T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=240&PublishedDate=2017-03-02T15:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=242&PublishedDate=2017-03-14T15:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=243
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=243&PublishedDate=2017-03-22T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=244&PublishedDate=2017-04-20T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=245&PublishedDate=2017-04-28T11:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=246&PublishedDate=2017-05-29T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=247&PublishedDate=2017-06-14T13:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=248
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=248&PublishedDate=2017-06-28T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=249
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=249&PublishedDate=2017-07-05T11:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=251&PublishedDate=2017-08-07T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=252
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=252&PublishedDate=2017-08-21T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=253&PublishedDate=2017-09-14T15:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=267&PublishedDate=2018-05-28T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=268&PublishedDate=2018-06-06T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=269&PublishedDate=2018-06-14T08:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=270&PublishedDate=2018-07-02T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=271&PublishedDate=2018-09-05T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=272&PublishedDate=2018-09-10T09:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=106&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=108&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=149&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=229&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=233&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=241&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=246&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=257&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=267&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=80&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=87&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=231&PublishedDate=2016-09-30T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=232&PublishedDate=2016-09-28T10:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=233&PublishedDate=2016-10-04T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=235&PublishedDate=2016-11-29T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=236&PublishedDate=2016-12-21T13:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=237&PublishedDate=2017-01-18T13:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=238&PublishedDate=2017-01-18T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=239&PublishedDate=2017-03-02T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=240&PublishedDate=2017-03-02T15:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=241&PublishedDate=2017-03-08T09:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=242&PublishedDate=2017-03-14T15:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=243&PublishedDate=2017-03-22T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=244&PublishedDate=2017-04-20T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=245&PublishedDate=2017-04-28T11:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=246&PublishedDate=2017-05-29T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=247&PublishedDate=2017-06-14T13:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=248&PublishedDate=2017-06-28T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=249&PublishedDate=2017-07-05T11:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=250&PublishedDate=2017-07-12T10:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=251&PublishedDate=2017-08-07T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=252&PublishedDate=2017-08-21T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=253&PublishedDate=2017-09-14T15:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=266&PublishedDate=2018-05-10T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=267&PublishedDate=2018-05-28T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=268&PublishedDate=2018-06-06T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=269&PublishedDate=2018-06-14T08:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=270&PublishedDate=2018-07-02T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=271&PublishedDate=2018-09-05T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=272&PublishedDate=2018-09-10T09:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=106&PublishedDate=2017-01-11T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-08-26T09:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-10-01T11:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-10-26T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-02-10T13:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-02-28T09:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-03-07T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-03-07T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-03-17T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-03-22T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-03-31T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-04-03T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-04-28T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-05-09T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-05-10T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-05-11T08:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-05-18T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-05-18T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-05-29T09:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-05-31T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-06-09T10:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-06-23T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-07-05T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-08-11T08:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-05-10T15:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-05-21T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-05-23T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-05-30T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-06-08T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-06-15T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-07-10T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-07-12T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-08-03T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-09-04T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-09-20T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=268&PublishedDate=2016-08-17T09:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=272&PublishedDate=2016-08-26T09:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=273&PublishedDate=2016-09-01T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=274&PublishedDate=2016-09-08T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=275&PublishedDate=2016-09-26T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=275&PublishedDate=2016-09-26T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=278&PublishedDate=2016-09-30T14:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=278&PublishedDate=2016-09-30T14:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=279&PublishedDate=2016-10-10T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=279&PublishedDate=2016-10-10T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=280&PublishedDate=2016-10-01T11:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=280&PublishedDate=2016-10-01T11:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=281&PublishedDate=2016-10-10T13:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=282&PublishedDate=2016-10-25T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=283&PublishedDate=2016-11-03T13:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=284&PublishedDate=2016-10-26T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=285&PublishedDate=2016-11-23T09:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=285&PublishedDate=2016-11-23T09:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=286&PublishedDate=2016-12-13T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=287&PublishedDate=2016-12-13T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=288&PublishedDate=2016-12-16T11:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=289&PublishedDate=2017-01-18T11:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=291&PublishedDate=2017-02-10T13:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=293&PublishedDate=2017-02-10T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=294&PublishedDate=2017-02-10T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=295&PublishedDate=2017-02-17T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=296&PublishedDate=2017-02-28T09:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=297&PublishedDate=2017-02-28T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=298&PublishedDate=2017-03-07T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=299&PublishedDate=2017-03-07T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=300&PublishedDate=2017-03-07T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=301&PublishedDate=2017-03-07T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=302&PublishedDate=2017-03-13T09:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=304&PublishedDate=2017-03-17T15:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=305&PublishedDate=2017-03-31T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=306&PublishedDate=2017-04-03T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=310&PublishedDate=2017-04-05T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=312&PublishedDate=2017-04-20T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=313&PublishedDate=2017-04-20T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=314&PublishedDate=2017-04-28T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=315&PublishedDate=2017-04-28T11:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=316&PublishedDate=2017-04-10T10:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=317&PublishedDate=2017-05-11T08:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=318&PublishedDate=2017-05-09T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=319&PublishedDate=2017-05-10T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=320&PublishedDate=2017-05-18T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=321&PublishedDate=2017-05-18T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=322&PublishedDate=2017-05-29T09:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=324&PublishedDate=2017-06-02T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=325&PublishedDate=2017-06-09T10:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=363&PublishedDate=2018-02-28T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=367&PublishedDate=2018-04-19T14:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=368&PublishedDate=2018-05-03T15:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=369&PublishedDate=2018-05-03T15:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=370&PublishedDate=2018-05-10T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=371&PublishedDate=2018-05-10T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=372&PublishedDate=2018-05-10T15:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=373&PublishedDate=2018-05-10T15:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=374&PublishedDate=2018-05-15T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=375&PublishedDate=2018-05-21T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=376&PublishedDate=2018-05-23T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=377&PublishedDate=2018-05-30T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=403&PublishedDate=2019-06-10T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=278&PublishedDate=2016-09-30T14:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=279&PublishedDate=2016-10-10T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=283&PublishedDate=2016-11-03T13:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=285&PublishedDate=2016-11-23T09:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=287&PublishedDate=2016-12-13T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=289&PublishedDate=2017-01-18T11:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=293&PublishedDate=2017-02-10T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=295&PublishedDate=2017-02-17T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=296&PublishedDate=2017-02-28T09:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=297&PublishedDate=2017-02-28T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=298&PublishedDate=2017-03-07T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=299&PublishedDate=2017-03-07T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=300&PublishedDate=2017-03-07T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=301&PublishedDate=2017-03-07T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=302&PublishedDate=2017-03-13T09:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=303&PublishedDate=2017-03-17T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=304
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=304&PublishedDate=2017-03-17T15:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=305&PublishedDate=2017-03-31T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=306&PublishedDate=2017-04-03T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=307&PublishedDate=2017-03-22T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=310
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=310&PublishedDate=2017-04-05T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=312&PublishedDate=2017-04-20T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=313
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=313&PublishedDate=2017-04-20T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=314&PublishedDate=2017-04-28T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=315&PublishedDate=2017-04-28T11:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=317&PublishedDate=2017-05-11T08:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=320&PublishedDate=2017-05-18T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=321
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=321&PublishedDate=2017-05-18T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=322
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=322&PublishedDate=2017-05-29T09:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=323&PublishedDate=2017-05-31T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=324&PublishedDate=2017-06-02T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=325
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=325&PublishedDate=2017-06-09T10:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=326&PublishedDate=2017-06-23T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=327&PublishedDate=2017-07-05T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=328&PublishedDate=2017-07-17T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=329&PublishedDate=2017-07-24T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=330&PublishedDate=2017-08-07T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=331&PublishedDate=2017-08-11T08:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=332&PublishedDate=2017-08-16T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=333
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=333&PublishedDate=2017-09-06T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=334&PublishedDate=2017-09-04T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=335&PublishedDate=2017-09-12T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=336
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=336&PublishedDate=2017-09-21T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=337&PublishedDate=2017-09-21T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=353&PublishedDate=2017-10-31T09:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=362&PublishedDate=2018-02-07T14:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=377&PublishedDate=2018-05-30T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=378&PublishedDate=2018-06-08T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=379
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=379&PublishedDate=2018-06-15T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=380&PublishedDate=2018-06-15T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=381&PublishedDate=2018-06-15T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=382
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=382&PublishedDate=2018-07-10T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=383&PublishedDate=2018-07-12T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=384
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=384&PublishedDate=2018-08-02T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=385&PublishedDate=2018-08-03T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=386&PublishedDate=2018-08-03T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=387&PublishedDate=2018-09-04T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=390&PublishedDate=2018-09-20T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=392&PublishedDate=2018-10-19T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=394
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=394&PublishedDate=2018-11-20T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=395&PublishedDate=2018-10-28T09:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=266
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=273
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=285
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=273&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=96&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=274&PublishedDate=2016-09-08T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=276&PublishedDate=2016-09-26T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=277&PublishedDate=2016-09-26T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=279&PublishedDate=2016-10-10T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=280&PublishedDate=2016-10-01T11:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=281&PublishedDate=2016-10-10T13:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=282&PublishedDate=2016-10-25T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=283&PublishedDate=2016-11-03T13:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=284&PublishedDate=2016-10-26T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=285&PublishedDate=2016-11-23T09:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=286&PublishedDate=2016-12-13T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=287&PublishedDate=2016-12-13T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=288&PublishedDate=2016-12-16T11:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=289&PublishedDate=2017-01-18T11:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=292&PublishedDate=2017-02-10T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=293&PublishedDate=2017-02-10T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=294&PublishedDate=2017-02-10T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=296&PublishedDate=2017-02-28T09:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=297&PublishedDate=2017-02-28T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=298&PublishedDate=2017-03-07T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=299&PublishedDate=2017-03-07T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=300&PublishedDate=2017-03-07T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=302&PublishedDate=2017-03-13T09:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=303&PublishedDate=2017-03-17T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=304&PublishedDate=2017-03-17T15:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=306&PublishedDate=2017-04-03T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=307&PublishedDate=2017-03-22T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=308&PublishedDate=2017-03-17T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=309&PublishedDate=2017-03-20T14:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=310&PublishedDate=2017-04-05T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=311&PublishedDate=2017-03-28T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=312&PublishedDate=2017-04-20T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=313&PublishedDate=2017-04-20T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=314&PublishedDate=2017-04-28T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=315&PublishedDate=2017-04-28T11:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=316&PublishedDate=2017-04-10T10:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=317&PublishedDate=2017-05-11T08:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=318&PublishedDate=2017-05-09T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=319&PublishedDate=2017-05-10T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=320&PublishedDate=2017-05-18T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=321&PublishedDate=2017-05-18T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=322&PublishedDate=2017-05-29T09:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=324&PublishedDate=2017-06-02T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=325&PublishedDate=2017-06-09T10:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=326&PublishedDate=2017-06-23T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=327&PublishedDate=2017-07-05T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=328&PublishedDate=2017-07-17T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=329&PublishedDate=2017-07-24T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=330&PublishedDate=2017-08-07T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=331&PublishedDate=2017-08-11T08:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=332&PublishedDate=2017-08-16T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=334&PublishedDate=2017-09-04T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=335&PublishedDate=2017-09-12T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=336&PublishedDate=2017-09-21T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=337&PublishedDate=2017-09-21T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=375&PublishedDate=2018-05-21T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=376&PublishedDate=2018-05-23T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=377&PublishedDate=2018-05-30T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=378&PublishedDate=2018-06-08T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=379&PublishedDate=2018-06-15T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=380&PublishedDate=2018-06-15T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=381&PublishedDate=2018-06-15T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=382&PublishedDate=2018-07-10T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=383&PublishedDate=2018-07-12T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=384&PublishedDate=2018-08-02T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=385&PublishedDate=2018-08-03T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=386&PublishedDate=2018-08-03T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=387&PublishedDate=2018-09-04T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=388&PublishedDate=2018-09-04T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=389&PublishedDate=2018-09-20T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=390&PublishedDate=2018-09-20T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=391&PublishedDate=2018-10-16T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=393&PublishedDate=2018-11-01T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=394&PublishedDate=2018-11-20T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=395&PublishedDate=2018-10-28T09:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tuyendung/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemId=210&PublishedDate=2017-02-16T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/Pages/dinh-huong-phat-trien.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/Pages/gop-y-thai-do-phuc-vu.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/Pages/gop-y-website.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/Pages/lien-he.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/Pages/nien-giam-dien-thoai.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/Pages/qua-trinh-hinh-thanh-BQL.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/Pages/so-do-to-chuc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/pages/dinh-huong-phat-trien.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/thong-tin-bql/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/duongdenKCNC.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/duongdenKCNC.aspx?NewPost=1
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/niem-giam-dien-thoai.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/quanhehoptacquocte.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/sodosite.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/tongquanshtp.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=87
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=88
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemId=107&PublishedDate=2016-11-07T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemId=110
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemId=110&PublishedDate=2017-03-13T09:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=57&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/pages/gioi-thieu-chung.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhlienket/forms/chinh-sua.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/pages/bantinkhucnc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/pages/default.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/pages/thu-vien-video.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/gopytthc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/quan-ly-chat-luong-iso.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/thutuchanhchinh.aspx
http://www.eng.shtp.hochiminhcity.gov.vn/Pages/default.aspx
http://www.eng.shtp.hochiminhcity.gov.vn/pages/default.aspx
http://annualconf.shtp.hochiminhcity.gov.vn/index.php
http://annualconf.shtp.hochiminhcity.gov.vn/index_en.php
http://annualconf.shtp.hochiminhcity.gov.vn/index.php
http://annualconf.shtp.hochiminhcity.gov.vn/index_en.php
http://www.eng.shtp.hochiminhcity.gov.vn/Pages/default.aspx
http://www.eng.shtp.hochiminhcity.gov.vn/pages/default.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/Pages/default.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/Pages/don-vi-truc-thuoc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/Pages/phan-anh-kien-nghi-quy-dinh-hanh-chinh.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/Pages/thu-vien-video.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TINTUC/Pages/default.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/Pages/default.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/Pages/diem-bao.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/Pages/tin-chuyen-nganh.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/Pages/tin-hoat-dong.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/Pages/tin-tu-cac-bao.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/Pages/tin-tu-cac-bao_copy(1).aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/congnghiephotro/Lists/Posts/AllPosts.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangbokcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=5
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangbokcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=6
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangbokcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=6&PublishedDate=2017-06-21T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangbokcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=7
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangbokcnc/Lists/Posts/AllPosts1.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangbokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=6&ItemId=272&PublishedDate=2020-09-07T09:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangbokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=6&ItemId=273&PublishedDate=2020-10-16T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangbokcnc/Pages/gioithieu.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/AllPosts.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-01-13T11:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-01-20T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-05-09T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-02-10T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-07-24T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-09-27T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-01-30T15:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-02-07T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-03-29T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-03-30T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=244&PublishedDate=2016-01-13T11:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=246&PublishedDate=2016-01-20T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=246&PublishedDate=2016-01-20T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=261&PublishedDate=2016-05-09T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=261&PublishedDate=2016-05-09T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=263&PublishedDate=2017-02-10T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=263&PublishedDate=2017-02-10T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=264&PublishedDate=2017-07-24T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=264&PublishedDate=2017-07-24T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=265&PublishedDate=2017-09-27T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=265&PublishedDate=2017-09-27T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=266&PublishedDate=2018-01-30T15:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=266&PublishedDate=2018-01-30T15:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=267&PublishedDate=2018-02-07T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=267&PublishedDate=2018-02-07T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=268&PublishedDate=2018-03-29T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=268&PublishedDate=2018-03-29T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=269&PublishedDate=2018-03-30T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=269&PublishedDate=2018-03-30T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=270&PublishedDate=2018-06-08T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=270&PublishedDate=2018-06-08T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=271&PublishedDate=2018-07-01T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=271&PublishedDate=2018-07-01T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=272&PublishedDate=2018-08-06T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=272&PublishedDate=2018-08-06T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=273&PublishedDate=2018-08-29T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=273&PublishedDate=2018-08-29T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=274&PublishedDate=2018-11-20T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=274&PublishedDate=2018-11-20T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=275&PublishedDate=2022-01-03T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=275&PublishedDate=2022-01-03T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=276&PublishedDate=2022-02-08T14:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=277&PublishedDate=2022-03-22T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=278&PublishedDate=2022-03-22T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=270&PublishedDate=2018-06-08T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=271&PublishedDate=2018-07-01T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=272&PublishedDate=2018-08-06T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=273&PublishedDate=2018-08-29T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=274&PublishedDate=2018-11-20T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=275&PublishedDate=2022-01-03T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=263
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=265
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=266
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=267
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=268
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=269
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=270
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=271
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=272
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=273
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=274
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=275
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=276
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=277
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=278
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?List=0e3fe686-a085-4935-bb7b-a8ff45111c6b&ID=186&Web=0fc79335-00f8-488d-88f4-db24135488aa
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?List=0e3fe686-a085-4935-bb7b-a8ff45111c6b&ID=264&Web=0fc79335-00f8-488d-88f4-db24135488aa
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?List=0e3fe686-a085-4935-bb7b-a8ff45111c6b&ID=268&Web=0fc79335-00f8-488d-88f4-db24135488aa
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?List=0e3fe686-a085-4935-bb7b-a8ff45111c6b&ID=269&Web=0fc79335-00f8-488d-88f4-db24135488aa
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?List=0e3fe686-a085-4935-bb7b-a8ff45111c6b&ID=270&Web=0fc79335-00f8-488d-88f4-db24135488aa
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?List=0e3fe686-a085-4935-bb7b-a8ff45111c6b&ID=271&Web=0fc79335-00f8-488d-88f4-db24135488aa
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?List=0e3fe686-a085-4935-bb7b-a8ff45111c6b&ID=272&Web=0fc79335-00f8-488d-88f4-db24135488aa
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?List=0e3fe686-a085-4935-bb7b-a8ff45111c6b&ID=273&Web=0fc79335-00f8-488d-88f4-db24135488aa
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?List=0e3fe686-a085-4935-bb7b-a8ff45111c6b&ID=274&Web=0fc79335-00f8-488d-88f4-db24135488aa
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?List=0e3fe686-a085-4935-bb7b-a8ff45111c6b&ID=275&Web=0fc79335-00f8-488d-88f4-db24135488aa
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?List=0e3fe686-a085-4935-bb7b-a8ff45111c6b&ID=276&Web=0fc79335-00f8-488d-88f4-db24135488aa
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?List=0e3fe686-a085-4935-bb7b-a8ff45111c6b&ID=48&Web=0fc79335-00f8-488d-88f4-db24135488aa
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/Lists/Posts/Post.aspx?List=0e3fe686-a085-4935-bb7b-a8ff45111c6b&ID=64&Web=0fc79335-00f8-488d-88f4-db24135488aa
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=265&PublishedDate=2017-09-27T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=266&PublishedDate=2018-01-30T15:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=267&PublishedDate=2018-02-07T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=268&PublishedDate=2018-03-29T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=269&PublishedDate=2018-03-30T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=270&PublishedDate=2018-06-08T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=271&PublishedDate=2018-07-01T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=272&PublishedDate=2018-08-06T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=273&PublishedDate=2018-08-29T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=274&PublishedDate=2018-11-20T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dangdoanthe/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=275&PublishedDate=2022-01-03T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2009-05-04T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=11
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=11&PublishedDate=2009-05-04T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=11&PublishedDate=2016-08-16T10:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=4
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=4&PublishedDate=2016-04-07T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=41&PublishedDate=2010-01-18T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=43&PublishedDate=2009-06-03T10:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=44&PublishedDate=2013-11-12T09:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=28&PublishedDate=2009-05-04T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=50&PublishedDate=2014-10-17T10:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=50&PublishedDate=2014-10-17T10:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=10&ItemID=34&PublishedDate=2012-07-03T11:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=10&ItemID=35&PublishedDate=2012-07-03T11:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=56&PublishedDate=2016-06-20T10:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=56&PublishedDate=2016-08-16T10:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=56&PublishedDate=2016-08-16T10:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=58&PublishedDate=2016-06-20T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=58&PublishedDate=2016-08-17T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=58&PublishedDate=2016-08-17T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=58&PublishedDate=2020-12-09T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=58&PublishedDate=2020-12-09T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=60&PublishedDate=2016-06-20T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=62&PublishedDate=2017-08-15T09:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=62&PublishedDate=2017-08-15T09:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=63&PublishedDate=2021-08-05T11:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=63&PublishedDate=2021-08-05T11:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=64&PublishedDate=2021-08-05T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=64&PublishedDate=2021-08-05T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=65&PublishedDate=2021-08-05T11:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=65&PublishedDate=2021-08-05T11:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=66&PublishedDate=2022-07-11T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=67&PublishedDate=2022-07-11T09:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=68&PublishedDate=2022-07-13T09:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=69&PublishedDate=2022-07-11T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=70&PublishedDate=2022-07-11T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemID=71&PublishedDate=2022-07-11T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemId=63&PublishedDate=2021-08-05T11:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=11&ItemId=64&PublishedDate=2021-08-05T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=4&ItemID=55&PublishedDate=2016-04-07T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=34
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=35
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=50
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=55
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=56
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=58
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=62
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=63
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=64
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=65
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=5519325f-ca67-4803-be0b-76b3239575ae&ID=28&Web=7e1113d5-dde4-4452-ae51-b7db8d1e0a5e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=5519325f-ca67-4803-be0b-76b3239575ae&ID=34&Web=7e1113d5-dde4-4452-ae51-b7db8d1e0a5e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=5519325f-ca67-4803-be0b-76b3239575ae&ID=41&Web=7e1113d5-dde4-4452-ae51-b7db8d1e0a5e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=5519325f-ca67-4803-be0b-76b3239575ae&ID=42&Web=7e1113d5-dde4-4452-ae51-b7db8d1e0a5e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=5519325f-ca67-4803-be0b-76b3239575ae&ID=43&Web=7e1113d5-dde4-4452-ae51-b7db8d1e0a5e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=5519325f-ca67-4803-be0b-76b3239575ae&ID=44&Web=7e1113d5-dde4-4452-ae51-b7db8d1e0a5e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=5519325f-ca67-4803-be0b-76b3239575ae&ID=50&Web=7e1113d5-dde4-4452-ae51-b7db8d1e0a5e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=5519325f-ca67-4803-be0b-76b3239575ae&ID=55&Web=7e1113d5-dde4-4452-ae51-b7db8d1e0a5e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=5519325f-ca67-4803-be0b-76b3239575ae&ID=56&Web=7e1113d5-dde4-4452-ae51-b7db8d1e0a5e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=5519325f-ca67-4803-be0b-76b3239575ae&ID=58&Web=7e1113d5-dde4-4452-ae51-b7db8d1e0a5e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=5519325f-ca67-4803-be0b-76b3239575ae&ID=62&Web=7e1113d5-dde4-4452-ae51-b7db8d1e0a5e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=5519325f-ca67-4803-be0b-76b3239575ae&ID=63&Web=7e1113d5-dde4-4452-ae51-b7db8d1e0a5e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=5519325f-ca67-4803-be0b-76b3239575ae&ID=64&Web=7e1113d5-dde4-4452-ae51-b7db8d1e0a5e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/Chia-se-tien-ich-RD.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/Dao-tao-va-nhan-luc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/Ha-tang-tien-ich-hoan-chinh.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/Ha-tang-vien-thong-gd-II.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/Ho-tro-tu-chinh-quyen-Trung-uong-va-Dia-phuong.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/Nha-may-dien-doc-lap.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/Quy-trinh-dang-ky-dau-tu.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/Quy-trinh-quan-ly-mot-cua.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/Thong-tin-lien-he.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/Vi-tri-chien-luoc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/Viec-dang-ky-dau-tu-vao-kcnc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/cac-chan-duong-phat-trien.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/cau-hoi-thuong-gap.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/cong-vien-cay-xanh-mat-nuoc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/cung-cap-nhien-lieu.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/dau-tu-vao-KCNC.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/dichvu-thuongmai-hotro-kythuat.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/dieu_kien_thu_hut_dau_tu.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/form-mau-dang-ki-dau-tu.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/hoidapdautu.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/hoidapdautu.aspx?ID=14
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/hoidapdautu.aspx?itemid=10
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/hoidapdautu.aspx?itemid=13
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/huong-dan-dau-tu.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/khu-bao-thue.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/khu-khong-gian-khoa-hoc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/lienhe.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/linhvucuutien.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/moi-truong-dau-tu-ly-tuong.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/phong-kham-da-khoa.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/thuchaomung.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/tt-ql-dieuhanh-kcnc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Pages/uudaivaloiich.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/AllPosts.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2010-10-08T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=127&PublishedDate=2010-10-08T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=128&PublishedDate=2014-10-09T14:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=129&PublishedDate=2015-10-11T13:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=129&PublishedDate=2015-10-11T13:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=130&PublishedDate=2014-10-11T14:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=131&PublishedDate=2016-10-11T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=131&PublishedDate=2016-10-11T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=132&PublishedDate=2018-10-11T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=132&PublishedDate=2018-10-11T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=127&PublishedDate=2018-10-08T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?ID=127
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?ID=128
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?ID=129
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?ID=130
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?ID=131
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?ID=132
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?List=e22a8538-3209-43d8-9a36-0aedf1d3d2cf&ID=124&Web=8cb7d004-bdca-435a-9d16-23bb8a1081db
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?List=e22a8538-3209-43d8-9a36-0aedf1d3d2cf&ID=127&Web=8cb7d004-bdca-435a-9d16-23bb8a1081db
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?List=e22a8538-3209-43d8-9a36-0aedf1d3d2cf&ID=128&Web=8cb7d004-bdca-435a-9d16-23bb8a1081db
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?List=e22a8538-3209-43d8-9a36-0aedf1d3d2cf&ID=129&Web=8cb7d004-bdca-435a-9d16-23bb8a1081db
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?List=e22a8538-3209-43d8-9a36-0aedf1d3d2cf&ID=130&Web=8cb7d004-bdca-435a-9d16-23bb8a1081db
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?List=e22a8538-3209-43d8-9a36-0aedf1d3d2cf&ID=131&Web=8cb7d004-bdca-435a-9d16-23bb8a1081db
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dienhinhtientien/Lists/Posts/Post.aspx?List=e22a8538-3209-43d8-9a36-0aedf1d3d2cf&ID=132&Web=8cb7d004-bdca-435a-9d16-23bb8a1081db
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/DSDoanhNghiep/danhsachdn.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/DSDoanhNghiep/danhsachdn.aspx?PageView=Shared
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2012-08-08T09:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2014-08-06T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2014-08-06T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2014-09-10T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2014-09-17T09:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2014-10-13T13:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2014-11-01T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2014-11-17T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2014-12-01T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2014-12-16T14:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2015-01-12T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2015-02-05T22:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2015-02-24T08:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2015-04-26T21:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2015-05-12T08:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2015-05-22T08:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2015-09-25T10:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2015-11-18T12:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2015-12-22T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2015-12-22T15:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2016-02-24T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2016-03-17T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2016-03-18T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2016-03-30T11:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2016-05-10T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2016-05-11T15:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2016-05-23T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2014-11-10T14:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=4
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=5
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=7
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=100&PublishedDate=2022-05-10T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=38&PublishedDate=2012-08-08T09:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=39&PublishedDate=2012-08-08T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=44&PublishedDate=2014-03-27T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=45&PublishedDate=2014-04-10T09:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=46&PublishedDate=2014-05-23T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=47&PublishedDate=2014-06-10T08:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=48&PublishedDate=2014-06-26T19:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=48&PublishedDate=2014-06-26T19:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=50&PublishedDate=2014-07-03T13:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=50&PublishedDate=2014-07-03T13:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=52&PublishedDate=2014-07-09T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=52&PublishedDate=2014-07-09T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=54&PublishedDate=2014-08-06T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=54&PublishedDate=2014-08-06T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=55&PublishedDate=2014-08-06T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=55&PublishedDate=2014-08-06T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=56&PublishedDate=2014-08-07T11:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=56&PublishedDate=2014-08-07T11:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=58&PublishedDate=2014-09-10T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=58&PublishedDate=2014-09-10T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=59&PublishedDate=2014-09-17T09:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=59&PublishedDate=2014-09-17T09:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=61&PublishedDate=2014-10-13T13:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=61&PublishedDate=2014-10-13T13:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=62&PublishedDate=2014-10-30T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=62&PublishedDate=2014-10-30T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=63&PublishedDate=2014-11-01T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=63&PublishedDate=2014-11-01T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=65&PublishedDate=2014-11-17T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=65&PublishedDate=2014-11-17T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=66&PublishedDate=2014-11-24T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=66&PublishedDate=2014-11-24T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=68&PublishedDate=2014-11-27T13:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=68&PublishedDate=2014-11-27T13:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=69&PublishedDate=2014-12-01T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=69&PublishedDate=2014-12-01T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=70&PublishedDate=2014-12-16T14:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=70&PublishedDate=2014-12-16T14:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=71&PublishedDate=2015-01-12T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=71&PublishedDate=2015-01-12T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=72&PublishedDate=2015-02-05T22:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=72&PublishedDate=2015-02-05T22:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=73&PublishedDate=2015-02-24T08:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=73&PublishedDate=2015-02-24T08:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=74&PublishedDate=2015-04-26T21:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=74&PublishedDate=2015-04-26T21:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=75&PublishedDate=2015-05-12T08:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=75&PublishedDate=2015-05-12T08:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=76&PublishedDate=2015-05-22T08:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=76&PublishedDate=2015-05-22T08:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=78&PublishedDate=2015-09-25T10:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=78&PublishedDate=2015-09-25T10:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=80&PublishedDate=2015-11-18T12:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=80&PublishedDate=2015-11-18T12:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=81&PublishedDate=2015-12-22T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=81&PublishedDate=2015-12-22T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=82&PublishedDate=2015-12-22T15:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=82&PublishedDate=2015-12-22T15:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=83&PublishedDate=2016-02-24T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=83&PublishedDate=2016-02-24T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=84&PublishedDate=2016-03-17T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=84&PublishedDate=2016-03-17T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=85&PublishedDate=2016-03-18T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=85&PublishedDate=2016-03-18T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=86&PublishedDate=2016-03-30T11:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=86&PublishedDate=2016-03-30T11:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=87&PublishedDate=2016-04-01T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=87&PublishedDate=2016-04-01T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=88&PublishedDate=2016-05-10T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=88&PublishedDate=2016-05-10T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=89&PublishedDate=2016-05-11T15:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=89&PublishedDate=2016-05-11T15:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=91&PublishedDate=2016-05-23T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=91&PublishedDate=2016-05-23T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=92&PublishedDate=2016-07-27T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=92&PublishedDate=2016-07-27T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=93&PublishedDate=2017-01-18T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=93&PublishedDate=2017-01-18T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=95&PublishedDate=2020-06-19T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=95&PublishedDate=2020-06-19T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=96&PublishedDate=2020-06-19T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=96&PublishedDate=2020-06-19T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=97&PublishedDate=2021-01-12T11:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=97&PublishedDate=2021-01-12T11:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=98&PublishedDate=2021-01-29T14:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=98&PublishedDate=2021-01-29T14:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=99&PublishedDate=2022-03-16T15:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemId=95&PublishedDate=2020-06-19T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemId=96&PublishedDate=2020-06-19T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemId=97&PublishedDate=2021-01-12T11:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemId=98&PublishedDate=2021-01-29T14:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=64&PublishedDate=2014-11-10T14:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=7&ItemID=57&PublishedDate=2014-08-19T11:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=7&ItemID=77&PublishedDate=2015-05-22T08:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=7&ItemID=79&PublishedDate=2015-10-09T10:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=7&ItemID=94&PublishedDate=2020-03-27T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=40
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=46
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=47
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=48
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=54
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=55
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=56
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=57
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=63
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=64
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=65
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=66
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=68
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=77
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=79
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=87
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=88
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=89
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=91
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=92
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=93
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=94
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=95
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=96
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=97
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=98
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?ID=99
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=65&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=69&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=70&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=71&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=72&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=73&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=74&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=75&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=76&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=77&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=78&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=79&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=80&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=81&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=82&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=83&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=84&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=85&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=86&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=87&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=88&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=89&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=90&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=91&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=92&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=93&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=94&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=95&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=96&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=97&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=98&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Lists/Posts/Post.aspx?List=7fd4d0c0-675d-43f9-a0cf-c5d18fdb4fea&ID=99&Web=73974067-db5c-4441-ad85-77badfa44539
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Pages/cac-nganh-cnht-cnc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Pages/cac-nganh-cnht-cnc.aspx?Subcategories=CÁCLOẠIHÓACHẤT
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Pages/cac-nganh-cnht-cnc.aspx?Subcategories=CHẾTẠOKHUÔNĐÚCDẬPNHỰA,KIMLỌAICHÍNHXÁC
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Pages/cac-nganh-cnht-cnc.aspx?Subcategories=CONNECTORS,CABLES
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Pages/cac-nganh-cnht-cnc.aspx?Subcategories=DỊCHVỤLẮPĐẶTTHIẾTBỊ,DUYTUBẢODƯỠNGTHIẾTBỊ
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Pages/cac-nganh-cnht-cnc.aspx?Subcategories=NGUYÊNVẬTLIỆUĐÓNGGÓI,BAOBÌ
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Pages/cac-nganh-cnht-cnc.aspx?Subcategories=NGUYÊNVẬTLIỆUTRÁNHNHIỄMTỪ
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Pages/cac-nganh-cnht-cnc.aspx?Subcategories=NHÓMNGUYÊNLIỆUCHONGÀNHVIĐIỆNTỬ
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Pages/cac-nganh-cnht-cnc.aspx?Subcategories=NHÓMVIMẠCH,BÁNDẪN
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Pages/cac-nganh-cnht-cnc.aspx?Subcategories=TRANGPHỤCBẢOHỘ
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Pages/default.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Pages/dn-khu-cnc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Pages/doanh-nghiep-hoi-dap.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Pages/doanh-nghiep-hoi-dap.aspx?itemid=26
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Pages/doanh-nghiep-hoi-dap.aspx?itemid=27
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Pages/doanh-nghiep-hoi-dap.aspx?itemid=28
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/Pages/doanh-nghiep-hoi-dap.aspx?itemid=30
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=86&PublishedDate=2016-03-30T11:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=87&PublishedDate=2016-04-01T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=88&PublishedDate=2016-05-10T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=89&PublishedDate=2016-05-11T15:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=91&PublishedDate=2016-05-23T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=92&PublishedDate=2016-07-27T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=93&PublishedDate=2017-01-18T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=95&PublishedDate=2020-06-19T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=96&PublishedDate=2020-06-19T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=97&PublishedDate=2021-01-12T11:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/doanhnghieptrongkcnc/lists/posts/post.aspx?CategoryId=1&ItemID=98&PublishedDate=2021-01-29T14:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/AllPosts.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2009-04-22T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2010-10-27T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=4
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=4&PublishedDate=2008-12-24T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=5
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=5&PublishedDate=2008-12-24T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=6
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=6&PublishedDate=2014-05-18T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=38&PublishedDate=2012-08-27T07:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=39&PublishedDate=2012-08-27T07:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=51&PublishedDate=2009-04-22T14:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=52&PublishedDate=2009-04-22T14:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=54&PublishedDate=2009-04-22T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=55&PublishedDate=2009-04-22T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=56&PublishedDate=2009-04-22T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=57&PublishedDate=2009-04-22T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=58&PublishedDate=2011-01-01T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=59&PublishedDate=2011-01-01T14:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=60&PublishedDate=2011-01-02T14:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=40&PublishedDate=2012-01-31T08:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=85&PublishedDate=2010-12-20T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=86&PublishedDate=2010-12-23T16:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=87&PublishedDate=2010-12-27T16:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=88&PublishedDate=2010-12-27T16:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=89&PublishedDate=2010-12-28T16:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=90&PublishedDate=2010-12-28T16:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=91&PublishedDate=2011-01-06T16:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=92&PublishedDate=2011-01-31T16:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=93&PublishedDate=2011-07-11T16:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=94&PublishedDate=2011-12-19T16:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=95&PublishedDate=2011-12-31T16:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=4&ItemID=100&PublishedDate=2009-04-22T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=4&ItemID=102&PublishedDate=2009-04-22T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=4&ItemID=97&PublishedDate=2009-04-22T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=4&ItemID=98&PublishedDate=2009-04-22T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=4&ItemID=99&PublishedDate=2009-04-22T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=5&ItemID=104&PublishedDate=2009-02-09T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=5&ItemID=105&PublishedDate=2009-02-09T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=5&ItemID=110&PublishedDate=2009-04-22T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=5&ItemID=113&PublishedDate=2009-04-22T09:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=5&ItemID=114&PublishedDate=2009-04-22T09:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=5&ItemID=116&PublishedDate=2012-06-02T09:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=5&ItemID=128&PublishedDate=2016-08-01T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=6&ItemID=118&PublishedDate=2014-05-24T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=6&ItemID=119&PublishedDate=2014-05-18T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=6&ItemID=120&PublishedDate=2014-12-26T07:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=6&ItemID=121&PublishedDate=2015-01-16T13:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=6&ItemID=122&PublishedDate=2015-03-09T13:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=6&ItemID=123&PublishedDate=2015-04-26T21:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=6&ItemID=124&PublishedDate=2015-04-26T21:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=6&ItemID=125&PublishedDate=2015-06-10T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=6&ItemID=126&PublishedDate=2015-06-16T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=6&ItemID=129&PublishedDate=2018-03-27T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=6&ItemID=130&PublishedDate=2019-11-25T15:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=100
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=101
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=102
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=109
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=110
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=111
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=112
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=113
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=115
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=118
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=123
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=125
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=126
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=127
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=128
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=129
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=38
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=54
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=55
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=57
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=59
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=60
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=87
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=88
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=89
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=90
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=91
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=93
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=94
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=95
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=96
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=97
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?ID=98
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=116&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=118&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=119&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=120&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=121&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=122&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=123&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=124&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=126&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=127&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=128&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=129&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=38&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=39&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=58&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=59&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=60&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=86&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=87&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=88&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=89&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=91&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=92&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=93&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=94&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/khoa-hoc-cong-nghe/Lists/Posts/Post.aspx?List=43e86adc-b8b5-46cc-b975-0a540045f450&ID=95&Web=cdb89ac1-1a76-4e77-8342-63eda5317d67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2016-04-04T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2018-02-13T10:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2018-04-23T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2018-05-07T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2020-09-14T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=3&PublishedDate=2022-01-11T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=233&PublishedDate=2016-04-04T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=233&PublishedDate=2020-09-14T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=233&PublishedDate=2022-01-17T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=314&PublishedDate=2018-01-17T10:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=315&PublishedDate=2018-01-15T10:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=316&PublishedDate=2018-01-22T16:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=319&PublishedDate=2018-02-13T10:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=320&PublishedDate=2018-03-01T09:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=320&PublishedDate=2018-03-01T09:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=321&PublishedDate=2018-03-05T14:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=323&PublishedDate=2018-03-12T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=324&PublishedDate=2018-03-19T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=325&PublishedDate=2018-03-26T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=326&PublishedDate=2018-04-01T15:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=326&PublishedDate=2018-04-01T15:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=327&PublishedDate=2018-04-09T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=327&PublishedDate=2018-04-09T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=328&PublishedDate=2018-04-23T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=329&PublishedDate=2018-04-30T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=330&PublishedDate=2018-05-07T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=331&PublishedDate=2018-05-15T16:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=331&PublishedDate=2018-05-15T16:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=332&PublishedDate=2018-05-21T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=332&PublishedDate=2018-05-21T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=333&PublishedDate=2018-05-28T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=333&PublishedDate=2018-05-28T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=334&PublishedDate=2018-06-04T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=334&PublishedDate=2018-06-04T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=335&PublishedDate=2018-06-12T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=336&PublishedDate=2018-06-18T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=233
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=233&PublishedDate=2020-09-14T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=233&PublishedDate=2022-01-11T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemId=336&PublishedDate=2018-06-18T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?ID=233
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?ID=330
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?ID=334
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?List=88707121-c8f7-4e3d-83ca-1b0cab05c007&ID=123&Web=b5cd76b8-fe03-47a5-9d66-8a49c90b1699
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?List=88707121-c8f7-4e3d-83ca-1b0cab05c007&ID=268&Web=b5cd76b8-fe03-47a5-9d66-8a49c90b1699
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?List=88707121-c8f7-4e3d-83ca-1b0cab05c007&ID=295&Web=b5cd76b8-fe03-47a5-9d66-8a49c90b1699
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?List=88707121-c8f7-4e3d-83ca-1b0cab05c007&ID=327&Web=b5cd76b8-fe03-47a5-9d66-8a49c90b1699
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/Lists/Posts/Post.aspx?List=88707121-c8f7-4e3d-83ca-1b0cab05c007&ID=335&Web=b5cd76b8-fe03-47a5-9d66-8a49c90b1699
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=233&PublishedDate=2016-04-04T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=233&PublishedDate=2020-09-14T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=233&PublishedDate=2022-01-11T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=330&PublishedDate=2018-05-07T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=331&PublishedDate=2018-05-15T16:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=332&PublishedDate=2018-05-21T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=333&PublishedDate=2018-05-28T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=334&PublishedDate=2018-06-04T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=335&PublishedDate=2018-06-12T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/lichcongtac/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=336&PublishedDate=2018-06-18T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/AllPosts.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2015-09-16T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-11-10T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=86&PublishedDate=2016-11-10T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=87&PublishedDate=2016-11-10T14:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=88&PublishedDate=2017-08-11T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=89&PublishedDate=2019-04-23T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=90&PublishedDate=2019-05-02T14:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=91&PublishedDate=2019-05-02T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=91&PublishedDate=2019-05-02T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=92&PublishedDate=2019-04-25T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=92&PublishedDate=2019-04-25T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=93&PublishedDate=2019-05-15T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=93&PublishedDate=2019-05-15T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=94&PublishedDate=2019-05-15T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=95&PublishedDate=2020-04-28T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=95&PublishedDate=2020-04-28T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?ID=100
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?ID=88
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?ID=90
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?ID=91
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?ID=92
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?ID=93
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?ID=94
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?ID=95
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?ID=96
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?ID=97
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?ID=98
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?ID=99
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?List=10352825-7c0a-40ce-bc61-da562a5e1231&ID=91&Web=91b14e48-6054-4182-8ffc-1bb4fda98591
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/phobienphatluat/Lists/Posts/Post.aspx?List=10352825-7c0a-40ce-bc61-da562a5e1231&ID=92&Web=91b14e48-6054-4182-8ffc-1bb4fda98591
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-08-07T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-03-12T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-04-03T15:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-04-23T14:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-05-07T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-05-10T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-06-06T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-06-14T08:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-07-02T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-09-05T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-09-10T09:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-12-14T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-03-15T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-05-04T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-05-06T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-07-18T10:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-07-31T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-08-07T09:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-09-09T14:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-09-11T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-09-18T11:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-09-19T10:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-09-23T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-10-02T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-10-07T13:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-10-09T12:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-11-18T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-12-16T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-01-10T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-02-04T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-02-10T14:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-04-03T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-04-06T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-07-31T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-09-25T11:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-11-09T10:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-11-11T08:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-11-13T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-12-07T08:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-12-09T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2021-01-06T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2021-01-12T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=238&PublishedDate=2017-01-18T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=239&PublishedDate=2017-03-02T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=240&PublishedDate=2017-03-02T15:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=241&PublishedDate=2017-03-08T09:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=242&PublishedDate=2017-03-14T15:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=243&PublishedDate=2017-03-22T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=244&PublishedDate=2017-04-20T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=246&PublishedDate=2017-05-29T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=247&PublishedDate=2017-06-14T13:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=248&PublishedDate=2017-06-28T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=249&PublishedDate=2017-07-05T11:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=250&PublishedDate=2017-07-12T10:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=251&PublishedDate=2017-08-07T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=251&PublishedDate=2017-08-07T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=252&PublishedDate=2017-08-21T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=252&PublishedDate=2017-08-21T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=253&PublishedDate=2017-09-14T15:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=253&PublishedDate=2017-09-14T15:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=254&PublishedDate=2018-01-12T15:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=254&PublishedDate=2018-01-12T15:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=255&PublishedDate=2018-02-07T14:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=255&PublishedDate=2018-02-07T14:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=256&PublishedDate=2018-03-02T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=256&PublishedDate=2018-03-02T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=257&PublishedDate=2018-01-17T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=257&PublishedDate=2018-01-17T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=258&PublishedDate=2018-03-12T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=258&PublishedDate=2018-03-12T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=259&PublishedDate=2018-03-12T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=260&PublishedDate=2018-03-20T10:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=260&PublishedDate=2018-03-20T10:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=261&PublishedDate=2018-03-27T09:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=261&PublishedDate=2018-03-27T09:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=262&PublishedDate=2018-04-03T15:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=263&PublishedDate=2018-04-17T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=263&PublishedDate=2018-04-17T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=264&PublishedDate=2018-04-23T14:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=264&PublishedDate=2018-04-23T14:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=265&PublishedDate=2018-05-07T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=265&PublishedDate=2018-05-07T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=266&PublishedDate=2018-05-10T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=266&PublishedDate=2018-05-10T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=267&PublishedDate=2018-05-28T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=267&PublishedDate=2018-05-28T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=268&PublishedDate=2018-06-06T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=268&PublishedDate=2018-06-06T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=269&PublishedDate=2018-06-14T08:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=269&PublishedDate=2018-06-14T08:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=270&PublishedDate=2018-07-02T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=270&PublishedDate=2018-07-02T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=271&PublishedDate=2018-09-05T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=271&PublishedDate=2018-09-05T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=272&PublishedDate=2018-09-10T09:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=272&PublishedDate=2018-09-10T09:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=273&PublishedDate=2018-12-14T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=273&PublishedDate=2018-12-14T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=274&PublishedDate=2019-03-15T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=274&PublishedDate=2019-03-15T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=275&PublishedDate=2019-05-04T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=275&PublishedDate=2019-05-04T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=276&PublishedDate=2019-05-06T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=276&PublishedDate=2019-05-06T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=277&PublishedDate=2019-07-31T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=277&PublishedDate=2019-07-31T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=279&PublishedDate=2019-08-07T09:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=279&PublishedDate=2019-08-07T09:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=280&PublishedDate=2019-07-18T10:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=280&PublishedDate=2019-07-18T10:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=281&PublishedDate=2019-09-11T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=281&PublishedDate=2019-09-11T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=282&PublishedDate=2019-09-09T14:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=282&PublishedDate=2019-09-09T14:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=283&PublishedDate=2019-09-18T11:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=283&PublishedDate=2019-09-18T11:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=284&PublishedDate=2019-09-23T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=284&PublishedDate=2019-09-23T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=285&PublishedDate=2019-10-02T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=285&PublishedDate=2019-10-02T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=286&PublishedDate=2019-10-07T13:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=286&PublishedDate=2019-10-07T13:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=287&PublishedDate=2019-10-09T12:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=287&PublishedDate=2019-10-09T12:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=288&PublishedDate=2019-09-19T10:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=288&PublishedDate=2019-09-19T10:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=289&PublishedDate=2019-11-18T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=289&PublishedDate=2019-11-18T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=290&PublishedDate=2019-12-16T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=290&PublishedDate=2019-12-16T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=291&PublishedDate=2020-01-10T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=291&PublishedDate=2020-01-10T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=292&PublishedDate=2020-02-04T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=292&PublishedDate=2020-02-04T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=293&PublishedDate=2020-02-10T14:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=293&PublishedDate=2020-02-10T14:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=294&PublishedDate=2020-04-03T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=294&PublishedDate=2020-04-03T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=295&PublishedDate=2020-04-06T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=295&PublishedDate=2020-04-06T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=296&PublishedDate=2020-07-31T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=296&PublishedDate=2020-07-31T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=297&PublishedDate=2020-09-25T11:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=297&PublishedDate=2020-09-25T11:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=298&PublishedDate=2020-11-09T10:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=298&PublishedDate=2020-11-09T10:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=299&PublishedDate=2020-11-11T08:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=299&PublishedDate=2020-11-11T08:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=300&PublishedDate=2020-11-13T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=300&PublishedDate=2020-11-13T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=301&PublishedDate=2020-12-07T08:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=301&PublishedDate=2020-12-07T08:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=302&PublishedDate=2020-12-09T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=302&PublishedDate=2020-12-09T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=303&PublishedDate=2021-01-06T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=303&PublishedDate=2021-01-06T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=304&PublishedDate=2021-01-11T10:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=304&PublishedDate=2021-01-11T10:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=305&PublishedDate=2021-01-12T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=305&PublishedDate=2021-01-12T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=306&PublishedDate=2021-01-12T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=306&PublishedDate=2021-01-12T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=307&PublishedDate=2021-01-18T14:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=307&PublishedDate=2021-01-18T14:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=308&PublishedDate=2021-11-08T08:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=308&PublishedDate=2021-11-08T08:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=309&PublishedDate=2021-11-15T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=309&PublishedDate=2021-11-15T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=310&PublishedDate=2021-12-09T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=310&PublishedDate=2021-12-09T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=311&PublishedDate=2021-12-10T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=311&PublishedDate=2021-12-10T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=312&PublishedDate=2021-12-21T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=312&PublishedDate=2021-12-21T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=314&PublishedDate=2022-04-25T14:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=267&PublishedDate=2018-05-28T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=268&PublishedDate=2018-06-06T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=269&PublishedDate=2018-06-14T08:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=270&PublishedDate=2018-07-02T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=271&PublishedDate=2018-09-05T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=272&PublishedDate=2018-09-10T09:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=292&PublishedDate=2020-02-04T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=295&PublishedDate=2020-04-06T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=296&PublishedDate=2020-07-31T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=297&PublishedDate=2020-09-25T11:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=298&PublishedDate=2020-11-09T10:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=299
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=299&PublishedDate=2020-11-11T08:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=300&PublishedDate=2020-11-13T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=301
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=301&PublishedDate=2020-12-07T08:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=302&PublishedDate=2020-12-09T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=303&PublishedDate=2021-01-06T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=304&PublishedDate=2021-01-11T10:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=305&PublishedDate=2021-01-12T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=306&PublishedDate=2021-01-12T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=307&PublishedDate=2021-01-18T14:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=308&PublishedDate=2021-11-08T08:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=309&PublishedDate=2021-11-15T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=310&PublishedDate=2021-12-09T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=311&PublishedDate=2021-12-10T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=312&PublishedDate=2021-12-21T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=237
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=238
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=239
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=240
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=241
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=242
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=243
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=246
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=247
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=248
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=249
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=250
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=255
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=268
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=269
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=275
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=276
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=279
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=285
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=286
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=287
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=291
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=294
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=295
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=297
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=298
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=299
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=300
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=301
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=302
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=303
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=304
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=305
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=306
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=307
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=309
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=310
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=311
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?ID=312
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=106&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=108&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=149&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=229&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=233&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=241&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=246&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=257&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=267&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=292&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=299&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=301&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=302&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=303&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=304&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=305&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=306&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=307&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=308&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=309&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=310&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=311&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=312&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=314&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=80&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/Lists/Posts/Post.aspx?List=5002743e-e694-432d-8c17-fc1d17f63256&ID=87&Web=340bc841-dd20-4edf-8c62-84a8eefd322b
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=266&PublishedDate=2018-05-10T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=267&PublishedDate=2018-05-28T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=268&PublishedDate=2018-06-06T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=269&PublishedDate=2018-06-14T08:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=270&PublishedDate=2018-07-02T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=271&PublishedDate=2018-09-05T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=272&PublishedDate=2018-09-10T09:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=289&PublishedDate=2019-11-18T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=290&PublishedDate=2019-12-16T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=291&PublishedDate=2020-01-10T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=292&PublishedDate=2020-02-04T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=293&PublishedDate=2020-02-10T14:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=294&PublishedDate=2020-04-03T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=295&PublishedDate=2020-04-06T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=296&PublishedDate=2020-07-31T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=297&PublishedDate=2020-09-25T11:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=298&PublishedDate=2020-11-09T10:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=299&PublishedDate=2020-11-11T08:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=300&PublishedDate=2020-11-13T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=301&PublishedDate=2020-12-07T08:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=302&PublishedDate=2020-12-09T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=303&PublishedDate=2021-01-06T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=304&PublishedDate=2021-01-11T10:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=305&PublishedDate=2021-01-12T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=306&PublishedDate=2021-01-12T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=307&PublishedDate=2021-01-18T14:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=308&PublishedDate=2021-11-08T08:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=309&PublishedDate=2021-11-15T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=310&PublishedDate=2021-12-09T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=311&PublishedDate=2021-12-10T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongbao/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=312&PublishedDate=2021-12-21T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/AllPosts.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=&PublishedDate=2012-01-12T10:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=&PublishedDate=2012-04-28T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=&PublishedDate=2012-05-04T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=&PublishedDate=2012-06-25T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=&PublishedDate=2013-05-13T10:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=&PublishedDate=2013-06-25T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2013-05-13T10:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-01-11T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=100&PublishedDate=2014-09-06T09:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=101&PublishedDate=2014-09-17T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=101&PublishedDate=2014-09-17T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=103&PublishedDate=2015-01-19T15:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=105&PublishedDate=2016-06-13T16:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=105&PublishedDate=2016-06-13T16:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=39&PublishedDate=2012-08-04T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=39&PublishedDate=2012-08-04T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=49&PublishedDate=2013-01-25T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=49&PublishedDate=2013-01-25T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=50&PublishedDate=2012-06-25T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=50&PublishedDate=2012-06-25T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=51&PublishedDate=2012-05-04T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=52&PublishedDate=2012-04-28T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=52&PublishedDate=2012-04-28T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=53&PublishedDate=2013-05-13T10:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=54&PublishedDate=2012-04-19T10:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=54&PublishedDate=2012-04-19T10:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=55&PublishedDate=2012-04-11T10:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=56&PublishedDate=2012-03-16T10:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=56&PublishedDate=2012-03-16T10:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=57&PublishedDate=2012-01-12T10:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=58&PublishedDate=2012-01-11T10:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=59&PublishedDate=2011-06-20T10:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=60&PublishedDate=2010-10-22T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=61&PublishedDate=2011-04-05T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=62&PublishedDate=2011-06-20T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=65&PublishedDate=2009-09-08T11:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=66&PublishedDate=2009-09-08T11:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=67&PublishedDate=2009-08-18T11:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=68&PublishedDate=2009-04-23T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=84&PublishedDate=2013-09-27T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=84&PublishedDate=2013-09-27T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=85&PublishedDate=2013-09-27T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=85&PublishedDate=2013-09-27T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=86&PublishedDate=2013-09-09T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=86&PublishedDate=2013-09-09T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=87&PublishedDate=2013-06-25T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=88&PublishedDate=2013-06-25T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=88&PublishedDate=2013-06-25T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=90&PublishedDate=2013-12-28T20:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=92&PublishedDate=2014-06-05T12:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=98&PublishedDate=2014-06-26T16:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=106&PublishedDate=2017-01-11T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=106&PublishedDate=2017-01-11T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=107&PublishedDate=2017-05-15T09:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=107&PublishedDate=2017-05-15T09:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?ID=106
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?ID=107
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?List=56c7542e-dba8-4809-8a5e-9daea7397ed8&ID=100&Web=911d9b94-e1db-4792-9c60-75adb7a10a47
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?List=56c7542e-dba8-4809-8a5e-9daea7397ed8&ID=101&Web=911d9b94-e1db-4792-9c60-75adb7a10a47
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?List=56c7542e-dba8-4809-8a5e-9daea7397ed8&ID=103&Web=911d9b94-e1db-4792-9c60-75adb7a10a47
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?List=56c7542e-dba8-4809-8a5e-9daea7397ed8&ID=105&Web=911d9b94-e1db-4792-9c60-75adb7a10a47
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?List=56c7542e-dba8-4809-8a5e-9daea7397ed8&ID=106&Web=911d9b94-e1db-4792-9c60-75adb7a10a47
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?List=56c7542e-dba8-4809-8a5e-9daea7397ed8&ID=107&Web=911d9b94-e1db-4792-9c60-75adb7a10a47
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?List=56c7542e-dba8-4809-8a5e-9daea7397ed8&ID=98&Web=911d9b94-e1db-4792-9c60-75adb7a10a47
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-01-04T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-04-08T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-04-22T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-05-19T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-05-20T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-06-26T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-07-14T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-07-26T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-08-03T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-08-04T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-08-17T09:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-09-01T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-09-08T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-09-26T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-09-26T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-09-26T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-09-30T14:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-10-01T11:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-10-10T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-10-10T13:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-10-25T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-11-23T09:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2016-12-13T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-02-10T13:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-02-10T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-02-17T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-02-28T09:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-03-07T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-03-07T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-03-17T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-03-17T15:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-03-20T14:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-03-31T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-04-05T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-04-20T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-04-28T11:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-05-10T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-05-11T08:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-05-18T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-05-31T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-06-09T10:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2017-06-23T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-02-07T14:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-05-10T15:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-05-21T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-05-23T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-05-30T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-06-08T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-06-15T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-06-15T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-07-10T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-07-12T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-08-02T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-08-03T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-09-04T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-09-04T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-09-20T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-09-20T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-10-16T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-10-19T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-10-28T09:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-11-01T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-12-13T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2018-12-13T11:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-01-02T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-01-18T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-03-19T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-04-01T10:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-04-10T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-05-24T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-06-03T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-06-04T10:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-06-04T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-06-06T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-06-20T13:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-07-20T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-08-03T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-08-14T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-11-06T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-11-13T09:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-12-23T09:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2019-12-23T10:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-01-20T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-02-04T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-02-07T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-02-11T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-02-20T15:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-02-25T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-03-27T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-04-13T07:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-04-24T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-04-28T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-05-20T09:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-05-22T09:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-06-05T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-06-08T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-06-24T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-06-30T13:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-07-03T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-07-09T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-07-24T14:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-07-28T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-08-02T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-08-26T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-09-04T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-09-04T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-09-07T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-09-21T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-09-25T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-09-28T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-10-09T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-10-09T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-10-09T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-10-09T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-10-10T11:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-10-16T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-10-16T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-10-26T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-11-01T10:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-11-02T13:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-11-03T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-11-06T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-11-06T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-11-13T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-11-25T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-12-16T13:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2020-12-16T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2021-01-01T15:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2021-02-02T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2021-02-15T08:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2021-02-20T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2021-03-22T14:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2021-04-09T15:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2021-06-02T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2021-06-21T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2021-06-21T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2021-06-30T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2021-08-28T14:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2021-09-09T14:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2021-10-18T14:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2021-10-30T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2021-11-02T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2021-11-08T08:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2&PublishedDate=2021-12-06T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=475&PublishedDate=2021-03-22T14:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemId=475&PublishedDate=2021-03-22T14:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=241&PublishedDate=2016-01-04T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=243&PublishedDate=2016-01-12T08:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=253&PublishedDate=2016-04-12T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=253&PublishedDate=2016-04-12T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=254&PublishedDate=2016-04-08T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=255&PublishedDate=2016-04-14T09:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=255&PublishedDate=2016-04-14T09:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=256&PublishedDate=2016-04-21T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=256&PublishedDate=2016-04-21T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=257&PublishedDate=2016-04-22T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=258&PublishedDate=2016-04-22T09:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=258&PublishedDate=2016-04-22T09:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=259&PublishedDate=2016-04-28T13:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=259&PublishedDate=2016-04-28T13:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=260&PublishedDate=2016-05-05T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=260&PublishedDate=2016-05-05T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=263&PublishedDate=2016-05-20T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=263&PublishedDate=2016-05-20T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=264&PublishedDate=2016-05-19T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=264&PublishedDate=2016-05-19T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=265&PublishedDate=2016-06-26T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=265&PublishedDate=2016-06-26T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=266&PublishedDate=2016-07-14T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=266&PublishedDate=2016-07-14T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=267&PublishedDate=2016-07-26T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=267&PublishedDate=2016-07-26T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=268&PublishedDate=2016-08-17T09:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=268&PublishedDate=2016-08-17T09:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=269&PublishedDate=2016-08-23T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=269&PublishedDate=2016-08-23T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=270&PublishedDate=2016-08-04T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=270&PublishedDate=2016-08-04T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=271&PublishedDate=2016-08-03T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=271&PublishedDate=2016-08-03T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=272&PublishedDate=2016-08-26T09:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=272&PublishedDate=2016-08-26T09:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=273&PublishedDate=2016-09-01T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=273&PublishedDate=2016-09-01T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=274&PublishedDate=2016-09-08T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=274&PublishedDate=2016-09-08T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=275&PublishedDate=2016-09-26T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=275&PublishedDate=2016-09-26T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=276&PublishedDate=2016-09-26T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=276&PublishedDate=2016-09-26T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=277&PublishedDate=2016-09-26T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=277&PublishedDate=2016-09-26T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=278&PublishedDate=2016-09-30T14:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=278&PublishedDate=2016-09-30T14:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=279&PublishedDate=2016-10-10T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=279&PublishedDate=2016-10-10T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=280&PublishedDate=2016-10-01T11:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=280&PublishedDate=2016-10-01T11:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=281&PublishedDate=2016-10-10T13:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=281&PublishedDate=2016-10-10T13:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=282&PublishedDate=2016-10-25T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=282&PublishedDate=2016-10-25T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=283&PublishedDate=2016-11-03T13:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=283&PublishedDate=2016-11-03T13:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=284&PublishedDate=2016-10-26T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=284&PublishedDate=2016-10-26T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=285&PublishedDate=2016-11-23T09:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=285&PublishedDate=2016-11-23T09:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=286&PublishedDate=2016-12-13T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=286&PublishedDate=2016-12-13T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=287&PublishedDate=2016-12-13T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=287&PublishedDate=2016-12-13T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=288&PublishedDate=2016-12-16T11:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=288&PublishedDate=2016-12-16T11:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=289&PublishedDate=2017-01-18T11:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=289&PublishedDate=2017-01-18T11:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=290&PublishedDate=2017-02-07T10:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=290&PublishedDate=2017-02-07T10:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=291&PublishedDate=2017-02-10T13:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=291&PublishedDate=2017-02-10T13:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=292&PublishedDate=2017-02-10T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=292&PublishedDate=2017-02-10T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=293&PublishedDate=2017-02-10T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=293&PublishedDate=2017-02-10T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=294&PublishedDate=2017-02-10T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=294&PublishedDate=2017-02-10T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=295&PublishedDate=2017-02-17T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=295&PublishedDate=2017-02-17T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=296&PublishedDate=2017-02-28T09:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=296&PublishedDate=2017-02-28T09:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=297&PublishedDate=2017-02-28T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=297&PublishedDate=2017-02-28T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=298&PublishedDate=2017-03-07T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=298&PublishedDate=2017-03-07T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=299&PublishedDate=2017-03-07T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=299&PublishedDate=2017-03-07T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=300&PublishedDate=2017-03-07T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=300&PublishedDate=2017-03-07T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=301&PublishedDate=2017-03-07T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=301&PublishedDate=2017-03-07T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=302&PublishedDate=2017-03-13T09:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=302&PublishedDate=2017-03-13T09:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=303&PublishedDate=2017-03-17T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=303&PublishedDate=2017-03-17T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=304&PublishedDate=2017-03-17T15:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=304&PublishedDate=2017-03-17T15:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=305&PublishedDate=2017-03-31T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=305&PublishedDate=2017-03-31T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=306&PublishedDate=2017-04-03T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=306&PublishedDate=2017-04-03T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=307&PublishedDate=2017-03-22T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=307&PublishedDate=2017-03-22T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=308&PublishedDate=2017-03-17T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=308&PublishedDate=2017-03-17T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=309&PublishedDate=2017-03-20T14:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=309&PublishedDate=2017-03-20T14:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=310&PublishedDate=2017-04-05T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=310&PublishedDate=2017-04-05T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=311&PublishedDate=2017-03-28T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=311&PublishedDate=2017-03-28T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=312&PublishedDate=2017-04-20T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=312&PublishedDate=2017-04-20T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=313&PublishedDate=2017-04-20T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=313&PublishedDate=2017-04-20T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=314&PublishedDate=2017-04-28T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=314&PublishedDate=2017-04-28T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=315&PublishedDate=2017-04-28T11:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=315&PublishedDate=2017-04-28T11:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=316&PublishedDate=2017-04-10T10:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=316&PublishedDate=2017-04-10T10:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=317&PublishedDate=2017-05-11T08:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=317&PublishedDate=2017-05-11T08:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=318&PublishedDate=2017-05-09T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=318&PublishedDate=2017-05-09T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=319&PublishedDate=2017-05-10T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=319&PublishedDate=2017-05-10T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=320&PublishedDate=2017-05-18T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=320&PublishedDate=2017-05-18T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=321&PublishedDate=2017-05-18T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=321&PublishedDate=2017-05-18T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=322&PublishedDate=2017-05-29T09:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=322&PublishedDate=2017-05-29T09:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=323&PublishedDate=2017-05-31T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=323&PublishedDate=2017-05-31T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=324&PublishedDate=2017-06-02T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=324&PublishedDate=2017-06-02T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=325&PublishedDate=2017-06-09T10:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=325&PublishedDate=2017-06-09T10:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=326&PublishedDate=2017-06-23T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=326&PublishedDate=2017-06-23T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=327&PublishedDate=2017-07-05T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=327&PublishedDate=2017-07-05T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=328&PublishedDate=2017-07-17T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=328&PublishedDate=2017-07-17T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=329&PublishedDate=2017-07-24T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=329&PublishedDate=2017-07-24T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=330&PublishedDate=2017-08-07T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=330&PublishedDate=2017-08-07T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=331&PublishedDate=2017-08-11T08:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=331&PublishedDate=2017-08-11T08:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=332&PublishedDate=2017-08-16T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=332&PublishedDate=2017-08-16T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=333&PublishedDate=2017-09-06T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=333&PublishedDate=2017-09-06T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=334&PublishedDate=2017-09-04T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=334&PublishedDate=2017-09-04T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=335&PublishedDate=2017-09-12T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=336&PublishedDate=2017-09-21T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=336&PublishedDate=2017-09-21T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=337&PublishedDate=2017-09-21T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=337&PublishedDate=2017-09-21T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=338&PublishedDate=2017-10-02T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=338&PublishedDate=2017-10-02T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=339&PublishedDate=2017-10-02T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=340&PublishedDate=2017-10-20T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=342&PublishedDate=2017-10-23T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=343&PublishedDate=2017-10-23T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=344&PublishedDate=2017-10-30T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=345&PublishedDate=2017-10-30T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=346&PublishedDate=2017-10-30T10:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=347&PublishedDate=2017-10-30T13:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=348&PublishedDate=2017-10-30T13:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=355&PublishedDate=2017-11-13T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=356&PublishedDate=2017-11-27T10:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=357&PublishedDate=2017-11-22T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=358&PublishedDate=2017-12-25T10:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=359&PublishedDate=2018-01-25T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=360&PublishedDate=2018-01-20T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=361&PublishedDate=2018-01-30T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=362&PublishedDate=2018-02-07T14:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=363&PublishedDate=2018-02-28T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=365&PublishedDate=2018-03-21T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=366&PublishedDate=2018-04-09T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=367&PublishedDate=2018-04-19T14:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=368&PublishedDate=2018-05-03T15:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=369&PublishedDate=2018-05-03T15:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=370&PublishedDate=2018-05-10T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=370&PublishedDate=2018-05-10T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=371&PublishedDate=2018-05-10T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=372&PublishedDate=2018-05-10T15:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=372&PublishedDate=2018-05-10T15:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=373&PublishedDate=2018-05-10T15:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=373&PublishedDate=2018-05-10T15:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=374&PublishedDate=2018-05-15T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=374&PublishedDate=2018-05-15T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=375&PublishedDate=2018-05-21T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=375&PublishedDate=2018-05-21T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=376&PublishedDate=2018-05-23T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=376&PublishedDate=2018-05-23T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=377&PublishedDate=2018-05-30T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=378&PublishedDate=2018-06-08T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=378&PublishedDate=2018-06-08T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=379&PublishedDate=2018-06-15T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=379&PublishedDate=2018-06-15T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=380&PublishedDate=2018-06-15T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=380&PublishedDate=2018-06-15T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=381&PublishedDate=2018-06-15T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=381&PublishedDate=2018-06-15T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=382&PublishedDate=2018-07-10T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=382&PublishedDate=2018-07-10T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=383&PublishedDate=2018-07-12T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=383&PublishedDate=2018-07-12T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=384&PublishedDate=2018-08-02T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=384&PublishedDate=2018-08-02T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=385&PublishedDate=2018-08-03T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=385&PublishedDate=2018-08-03T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=386&PublishedDate=2018-08-03T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=386&PublishedDate=2018-08-03T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=387&PublishedDate=2018-09-04T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=387&PublishedDate=2018-09-04T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=388&PublishedDate=2018-09-04T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=388&PublishedDate=2018-09-04T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=389&PublishedDate=2018-09-20T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=389&PublishedDate=2018-09-20T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=390&PublishedDate=2018-09-20T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=390&PublishedDate=2018-09-20T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=391&PublishedDate=2018-10-16T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=391&PublishedDate=2018-10-16T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=392&PublishedDate=2018-10-19T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=392&PublishedDate=2018-10-19T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=393&PublishedDate=2018-11-01T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=393&PublishedDate=2018-11-01T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=394&PublishedDate=2018-11-20T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=394&PublishedDate=2018-11-20T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=395&PublishedDate=2018-10-28T09:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=395&PublishedDate=2018-10-28T09:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=396&PublishedDate=2018-12-13T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=396&PublishedDate=2018-12-13T10:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=397&PublishedDate=2018-12-13T11:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=397&PublishedDate=2018-12-13T11:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=398&PublishedDate=2019-01-02T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=398&PublishedDate=2019-01-02T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=399&PublishedDate=2019-03-19T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=399&PublishedDate=2019-03-19T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=400&PublishedDate=2019-04-01T10:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=400&PublishedDate=2019-04-01T10:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=401&PublishedDate=2019-06-04T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=401&PublishedDate=2019-06-04T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=402&PublishedDate=2019-06-06T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=402&PublishedDate=2019-06-06T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=403&PublishedDate=2019-06-10T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=403&PublishedDate=2019-06-10T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=404&PublishedDate=2019-08-14T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=404&PublishedDate=2019-08-14T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=405&PublishedDate=2019-06-20T13:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=405&PublishedDate=2019-06-20T13:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=406&PublishedDate=2019-06-03T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=406&PublishedDate=2019-06-03T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=407&PublishedDate=2019-08-23T14:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=407&PublishedDate=2019-08-23T14:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=408&PublishedDate=2019-07-20T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=408&PublishedDate=2019-07-20T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=409&PublishedDate=2019-08-26T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=409&PublishedDate=2019-08-26T09:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=410&PublishedDate=2019-10-30T12:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=410&PublishedDate=2019-10-30T12:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=411&PublishedDate=2019-11-06T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=411&PublishedDate=2019-11-06T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=412&PublishedDate=2019-11-13T09:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=412&PublishedDate=2019-11-13T09:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=413&PublishedDate=2019-11-13T09:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=413&PublishedDate=2019-11-13T09:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=414&PublishedDate=2019-01-18T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=414&PublishedDate=2019-01-18T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=415&PublishedDate=2019-06-04T10:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=415&PublishedDate=2019-06-04T10:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=416&PublishedDate=2019-08-03T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=416&PublishedDate=2019-08-03T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=417&PublishedDate=2019-04-10T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=417&PublishedDate=2019-04-10T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=418&PublishedDate=2019-05-24T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=418&PublishedDate=2019-05-24T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=419&PublishedDate=2019-12-23T09:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=419&PublishedDate=2019-12-23T09:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=420&PublishedDate=2019-12-23T10:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=420&PublishedDate=2019-12-23T10:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=421&PublishedDate=2020-01-20T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=421&PublishedDate=2020-01-20T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=422&PublishedDate=2020-02-04T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=422&PublishedDate=2020-02-04T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=423&PublishedDate=2020-02-07T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=423&PublishedDate=2020-02-07T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=424&PublishedDate=2020-02-11T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=424&PublishedDate=2020-02-11T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=425&PublishedDate=2020-02-11T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=425&PublishedDate=2020-02-11T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=426&PublishedDate=2020-02-20T15:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=426&PublishedDate=2020-02-20T15:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=427&PublishedDate=2020-02-25T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=427&PublishedDate=2020-02-25T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=428&PublishedDate=2020-03-27T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=428&PublishedDate=2020-03-27T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=429&PublishedDate=2020-04-13T07:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=429&PublishedDate=2020-04-13T07:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=430&PublishedDate=2020-04-24T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=430&PublishedDate=2020-04-24T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=431&PublishedDate=2020-04-24T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=431&PublishedDate=2020-04-24T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=432&PublishedDate=2020-04-28T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=432&PublishedDate=2020-04-28T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=433&PublishedDate=2020-05-20T09:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=433&PublishedDate=2020-05-20T09:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=434&PublishedDate=2020-05-22T09:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=434&PublishedDate=2020-05-22T09:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=435&PublishedDate=2020-06-05T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=435&PublishedDate=2020-06-05T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=436&PublishedDate=2020-06-08T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=436&PublishedDate=2020-06-08T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=437&PublishedDate=2020-06-24T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=437&PublishedDate=2020-06-24T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=438&PublishedDate=2020-06-24T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=438&PublishedDate=2020-06-24T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=439&PublishedDate=2020-07-03T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=439&PublishedDate=2020-07-03T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=440&PublishedDate=2020-07-06T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=440&PublishedDate=2020-07-06T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=441&PublishedDate=2020-07-24T14:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=441&PublishedDate=2020-07-24T14:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=442&PublishedDate=2020-08-26T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=442&PublishedDate=2020-08-26T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=443&PublishedDate=2020-06-30T13:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=443&PublishedDate=2020-06-30T13:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=444&PublishedDate=2020-08-02T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=444&PublishedDate=2020-08-02T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=445&PublishedDate=2020-09-04T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=445&PublishedDate=2020-09-04T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=446&PublishedDate=2020-07-09T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=446&PublishedDate=2020-07-09T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=447&PublishedDate=2020-07-28T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=447&PublishedDate=2020-07-28T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=448&PublishedDate=2020-09-04T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=448&PublishedDate=2020-09-04T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=449&PublishedDate=2020-09-07T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=449&PublishedDate=2020-09-07T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=450&PublishedDate=2020-09-21T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=450&PublishedDate=2020-09-21T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=451&PublishedDate=2020-09-25T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=451&PublishedDate=2020-09-25T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=452&PublishedDate=2020-09-28T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=452&PublishedDate=2020-09-28T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=453&PublishedDate=2020-10-09T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=453&PublishedDate=2020-10-09T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=454&PublishedDate=2020-10-09T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=454&PublishedDate=2020-10-09T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=455&PublishedDate=2020-10-09T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=455&PublishedDate=2020-10-09T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=456&PublishedDate=2020-10-09T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=456&PublishedDate=2020-10-09T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=457&PublishedDate=2020-10-16T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=457&PublishedDate=2020-10-16T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=458&PublishedDate=2020-10-16T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=458&PublishedDate=2020-10-16T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=459&PublishedDate=2020-10-26T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=459&PublishedDate=2020-10-26T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=460&PublishedDate=2020-11-06T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=460&PublishedDate=2020-11-06T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=461&PublishedDate=2020-11-06T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=461&PublishedDate=2020-11-06T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=462&PublishedDate=2020-11-13T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=462&PublishedDate=2020-11-13T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=463&PublishedDate=2020-11-25T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=463&PublishedDate=2020-11-25T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=464&PublishedDate=2020-11-01T10:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=464&PublishedDate=2020-11-01T10:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=465&PublishedDate=2020-10-10T11:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=465&PublishedDate=2020-10-10T11:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=466&PublishedDate=2020-12-16T13:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=466&PublishedDate=2020-12-16T13:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=467&PublishedDate=2020-12-16T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=467&PublishedDate=2020-12-16T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=468&PublishedDate=2020-11-02T13:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=468&PublishedDate=2020-11-02T13:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=469&PublishedDate=2020-11-03T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=469&PublishedDate=2020-11-03T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=470&PublishedDate=2021-01-01T15:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=470&PublishedDate=2021-01-01T15:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=471&PublishedDate=2021-01-27T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=471&PublishedDate=2021-01-27T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=472&PublishedDate=2021-02-02T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=472&PublishedDate=2021-02-02T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=473&PublishedDate=2021-02-15T08:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=473&PublishedDate=2021-02-15T08:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=474&PublishedDate=2021-02-20T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=474&PublishedDate=2021-02-20T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=476&PublishedDate=2021-03-22T14:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=476&PublishedDate=2021-03-22T14:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=477&PublishedDate=2021-04-09T15:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=477&PublishedDate=2021-04-09T15:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=478&PublishedDate=2021-06-02T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=478&PublishedDate=2021-06-02T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=479&PublishedDate=2021-06-21T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=479&PublishedDate=2021-06-21T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=480&PublishedDate=2021-06-21T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=480&PublishedDate=2021-06-21T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=481&PublishedDate=2021-07-30T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=481&PublishedDate=2021-07-30T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=482&PublishedDate=2021-08-05T11:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=482&PublishedDate=2021-08-05T11:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=483&PublishedDate=2021-08-16T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=483&PublishedDate=2021-08-16T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=484&PublishedDate=2021-10-18T14:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=484&PublishedDate=2021-10-18T14:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=485&PublishedDate=2021-10-21T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=485&PublishedDate=2021-10-21T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=486&PublishedDate=2021-11-08T08:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=486&PublishedDate=2021-11-08T08:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=487&PublishedDate=2021-11-12T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=487&PublishedDate=2021-11-12T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=488&PublishedDate=2021-12-06T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=488&PublishedDate=2021-12-06T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=489&PublishedDate=2021-06-30T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=489&PublishedDate=2021-06-30T14:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=490&PublishedDate=2021-08-28T14:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=490&PublishedDate=2021-08-28T14:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=491&PublishedDate=2021-09-09T14:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=491&PublishedDate=2021-09-09T14:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=492&PublishedDate=2021-10-30T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=492&PublishedDate=2021-10-30T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=493&PublishedDate=2021-11-20T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=493&PublishedDate=2021-11-20T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=494&PublishedDate=2021-11-29T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=494&PublishedDate=2021-11-29T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=495&PublishedDate=2021-11-02T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=495&PublishedDate=2021-11-02T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=496&PublishedDate=2022-01-02T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=496&PublishedDate=2022-01-02T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=497&PublishedDate=2022-01-03T16:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=497&PublishedDate=2022-01-03T16:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=498&PublishedDate=2021-12-28T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=498&PublishedDate=2021-12-28T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=499&PublishedDate=2021-12-28T14:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=499&PublishedDate=2021-12-28T14:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=500&PublishedDate=2021-12-28T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=501&PublishedDate=2022-01-04T14:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=501&PublishedDate=2022-01-04T14:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=502&PublishedDate=2022-03-21T09:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=502&PublishedDate=2022-03-21T09:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=503&PublishedDate=2022-03-22T10:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=504&PublishedDate=2022-03-24T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=505&PublishedDate=2022-03-24T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=506&PublishedDate=2022-04-19T09:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=507&PublishedDate=2022-04-27T13:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=508&PublishedDate=2022-04-21T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=509&PublishedDate=2022-04-14T14:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=510&PublishedDate=2022-04-13T15:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemID=511&PublishedDate=2022-04-24T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=353&PublishedDate=2017-10-31T09:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=362&PublishedDate=2018-02-07T14:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=377&PublishedDate=2018-05-30T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=378&PublishedDate=2018-06-08T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=379
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=379&PublishedDate=2018-06-15T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=380&PublishedDate=2018-06-15T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=381&PublishedDate=2018-06-15T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=382
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=382&PublishedDate=2018-07-10T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=383&PublishedDate=2018-07-12T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=384
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=384&PublishedDate=2018-08-02T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=385&PublishedDate=2018-08-03T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=386&PublishedDate=2018-08-03T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=387&PublishedDate=2018-09-04T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=390&PublishedDate=2018-09-20T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=392&PublishedDate=2018-10-19T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=394
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=394&PublishedDate=2018-11-20T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=395&PublishedDate=2018-10-28T09:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=407&PublishedDate=2019-08-23T14:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=411&PublishedDate=2019-11-06T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=421&PublishedDate=2020-01-20T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=422&PublishedDate=2020-02-04T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=429
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=429&PublishedDate=2020-04-13T07:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=430&PublishedDate=2020-04-24T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=431&PublishedDate=2020-04-24T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=432&PublishedDate=2020-04-28T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=433&PublishedDate=2020-05-20T09:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=434&PublishedDate=2020-05-22T09:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=435&PublishedDate=2020-06-05T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=436&PublishedDate=2020-06-08T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=437&PublishedDate=2020-06-24T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=438&PublishedDate=2020-06-24T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=439&PublishedDate=2020-07-03T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=440&PublishedDate=2020-07-06T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=441&PublishedDate=2020-07-24T14:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=442&PublishedDate=2020-08-26T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=444&PublishedDate=2020-08-02T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=445&PublishedDate=2020-09-04T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=448&PublishedDate=2020-09-04T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=449&PublishedDate=2020-09-07T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=450&PublishedDate=2020-09-21T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=451&PublishedDate=2020-09-25T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=452&PublishedDate=2020-09-28T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=454&PublishedDate=2020-10-09T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=455&PublishedDate=2020-10-09T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=456&PublishedDate=2020-10-09T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=457&PublishedDate=2020-10-16T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=458&PublishedDate=2020-10-16T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=459&PublishedDate=2020-10-26T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=460
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=460&PublishedDate=2020-11-06T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=461&PublishedDate=2020-11-06T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=462&PublishedDate=2020-11-13T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=463&PublishedDate=2020-11-25T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=466&PublishedDate=2020-12-16T13:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=467&PublishedDate=2020-12-16T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=470&PublishedDate=2021-01-01T15:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=471&PublishedDate=2021-01-27T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=472&PublishedDate=2021-02-02T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=473&PublishedDate=2021-02-15T08:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=474&PublishedDate=2021-02-20T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=476&PublishedDate=2021-03-22T14:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=477&PublishedDate=2021-04-09T15:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=478&PublishedDate=2021-06-02T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=479&PublishedDate=2021-06-21T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=480&PublishedDate=2021-06-21T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=482&PublishedDate=2021-08-05T11:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=483&PublishedDate=2021-08-16T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=485
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=486&PublishedDate=2021-11-08T08:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=488&PublishedDate=2021-12-06T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=493&PublishedDate=2021-11-20T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=494&PublishedDate=2021-11-29T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=496&PublishedDate=2022-01-02T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=497&PublishedDate=2022-01-03T16:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=499&PublishedDate=2021-12-28T14:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=500&PublishedDate=2021-12-28T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=2&ItemId=501&PublishedDate=2022-01-04T14:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=265
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=268
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=269
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=270
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=271
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=272
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=273
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=274
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=275
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=276
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=277
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=278
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=279
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=280
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=281
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=282
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=283
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=284
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=285
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=286
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=287
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=288
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=289
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=290
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=291
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=292
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=293
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=294
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=295
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=296
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=297
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=300
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=301
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=302
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=303
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=304
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=305
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=306
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=307
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=308
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=309
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=310
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=311
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=312
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=313
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=314
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=315
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=316
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=319
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=320
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=321
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=322
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=323
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=324
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=325
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=326
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=333
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=334
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=335
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=336
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=337
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=346
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=348
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=351
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=355
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=356
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=357
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=359
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=360
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=361
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=362
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=363
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=364
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=366
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=367
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=382
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=383
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=391
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=392
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=393
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=394
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=395
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=399
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=400
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=401
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=402
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=403
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=405
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=410
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=415
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=417
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=419
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=420
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=422
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=423
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=424
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=425
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=426
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=427
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=428
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=429
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=430
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=431
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=432
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=433
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=434
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=435
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=436
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=437
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=438
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=439
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=440
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=441
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=442
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=443
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=444
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=445
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=446
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=447
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=448
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=449
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=450
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=451
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=452
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=453
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=454
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=455
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=456
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=457
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=458
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=459
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=460
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=461
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=462
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=463
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=464
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=465
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=466
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=467
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=468
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=469
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=470
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=471
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=472
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=473
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=474
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=476
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=477
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=478
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=479
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=480
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=481
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=482
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=483
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=484
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=485
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=487
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=488
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=490
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=492
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=493
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=494
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=496
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=497
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=498
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=499
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=500
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=501
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=502
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=503
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=504
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=505
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=506
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=507
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=508
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=509
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=510
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=511
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?ID=512
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=273&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=387&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=470&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=471&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=477&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=478&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=479&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=480&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=481&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=482&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=483&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=488&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=496&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=497&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=498&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=499&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=500&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=501&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=505&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=507&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=508&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/Lists/Posts/Post.aspx?List=f7b6f961-13d7-479b-b0d3-1271143b0825&ID=96&Web=aa25995a-c9f3-423f-85e6-740fdc3372bb
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=&ItemID=475&PublishedDate=2021-03-22T14:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=285&PublishedDate=2016-11-23T09:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=317&PublishedDate=2017-05-11T08:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=375&PublishedDate=2018-05-21T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=376&PublishedDate=2018-05-23T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=377&PublishedDate=2018-05-30T14:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=378&PublishedDate=2018-06-08T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=379&PublishedDate=2018-06-15T10:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=380&PublishedDate=2018-06-15T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=381&PublishedDate=2018-06-15T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=382&PublishedDate=2018-07-10T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=383&PublishedDate=2018-07-12T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=384&PublishedDate=2018-08-02T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=385&PublishedDate=2018-08-03T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=386&PublishedDate=2018-08-03T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=387&PublishedDate=2018-09-04T08:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=388&PublishedDate=2018-09-04T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=389&PublishedDate=2018-09-20T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=390&PublishedDate=2018-09-20T08:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=391&PublishedDate=2018-10-16T08:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=393&PublishedDate=2018-11-01T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=394&PublishedDate=2018-11-20T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=395&PublishedDate=2018-10-28T09:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=427&PublishedDate=2020-02-25T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=428&PublishedDate=2020-03-27T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=429&PublishedDate=2020-04-13T07:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=430&PublishedDate=2020-04-24T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=431&PublishedDate=2020-04-24T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=432&PublishedDate=2020-04-28T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=433&PublishedDate=2020-05-20T09:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=434&PublishedDate=2020-05-22T09:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=435&PublishedDate=2020-06-05T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=436&PublishedDate=2020-06-08T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=437&PublishedDate=2020-06-24T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=438&PublishedDate=2020-06-24T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=439&PublishedDate=2020-07-03T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=440&PublishedDate=2020-07-06T09:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=441&PublishedDate=2020-07-24T14:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=442&PublishedDate=2020-08-26T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=444&PublishedDate=2020-08-02T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=445&PublishedDate=2020-09-04T13:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=446&PublishedDate=2020-07-09T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=447&PublishedDate=2020-07-28T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=448&PublishedDate=2020-09-04T15:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=449&PublishedDate=2020-09-07T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=450&PublishedDate=2020-09-21T14:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=451&PublishedDate=2020-09-25T11:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=452&PublishedDate=2020-09-28T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=453&PublishedDate=2020-10-09T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=454&PublishedDate=2020-10-09T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=455&PublishedDate=2020-10-09T10:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=456&PublishedDate=2020-10-09T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=457&PublishedDate=2020-10-16T08:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=458&PublishedDate=2020-10-16T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=459&PublishedDate=2020-10-26T13:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=460&PublishedDate=2020-11-06T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=461&PublishedDate=2020-11-06T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=462&PublishedDate=2020-11-13T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=463&PublishedDate=2020-11-25T15:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=466&PublishedDate=2020-12-16T13:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=467&PublishedDate=2020-12-16T13:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=469&PublishedDate=2020-11-03T13:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=470&PublishedDate=2021-01-01T15:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=471&PublishedDate=2021-01-27T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=472&PublishedDate=2021-02-02T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=473&PublishedDate=2021-02-15T08:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=474&PublishedDate=2021-02-20T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=476&PublishedDate=2021-03-22T14:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=477&PublishedDate=2021-04-09T15:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=478&PublishedDate=2021-06-02T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=479&PublishedDate=2021-06-21T08:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=480&PublishedDate=2021-06-21T08:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=481&PublishedDate=2021-07-30T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=482&PublishedDate=2021-08-05T11:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=483&PublishedDate=2021-08-16T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=484&PublishedDate=2021-10-18T14:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=485&PublishedDate=2021-10-21T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=486&PublishedDate=2021-11-08T08:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=487&PublishedDate=2021-11-12T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=488&PublishedDate=2021-12-06T14:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=492&PublishedDate=2021-10-30T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=493&PublishedDate=2021-11-20T15:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=494&PublishedDate=2021-11-29T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=495&PublishedDate=2021-11-02T15:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=496&PublishedDate=2022-01-02T16:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=497&PublishedDate=2022-01-03T16:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=498&PublishedDate=2021-12-28T14:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=499&PublishedDate=2021-12-28T14:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=500&PublishedDate=2021-12-28T15:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tinhoatdong/lists/posts/post.aspx?CategoryId=2&ItemID=501&PublishedDate=2022-01-04T14:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tuyendung/Lists/Posts/AllPosts.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tuyendung/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=&PublishedDate=2016-08-01T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tuyendung/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=208&PublishedDate=2016-08-01T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tuyendung/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=209&PublishedDate=2016-09-28T14:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tuyendung/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=210&PublishedDate=2017-02-16T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/tuyendung/Lists/Posts/Post.aspx?ID=208
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/Du_ankeugoiDT/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemId=42&PublishedDate=2021-08-05T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/Du_ankeugoiDT/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemId=43&PublishedDate=2021-08-05T11:00:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/Pages/Le-Hoai-Quoc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/Pages/about.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/Pages/chuc-nang-nhiem-vu.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/Pages/dinh-huong-phat-trien.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/Pages/gop-y-thai-do-phuc-vu.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/Pages/gop-y-website.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/Pages/lien-he.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/Pages/nhan-su-lanh-dao.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/Pages/nien-giam-dien-thoai.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/Pages/qua-trinh-hinh-thanh-BQL.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/Pages/so-do-to-chuc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/pages/dinh-huong-phat-trien.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/thong-tin-bql/Lists/Posts/AllPosts.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/thong-tin-bql/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/thong-tin-bql/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=53&PublishedDate=2011-04-20T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/thong-tin-bql/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=54&PublishedDate=2011-05-02T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/thong-tin-bql/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=55&PublishedDate=2011-05-31T10:20:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/thong-tin-bql/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=56&PublishedDate=2011-06-01T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/thong-tin-bql/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=57&PublishedDate=2011-07-11T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/thong-tin-bql/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=59&PublishedDate=2011-08-18T10:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/thong-tin-bql/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=67&PublishedDate=2014-01-21T08:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/thong-tin-bql/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=69&PublishedDate=2015-04-01T16:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/thong-tin-bql/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=70&PublishedDate=2016-03-02T10:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/thong-tin-bql/Lists/Posts/Post.aspx?ID=67
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/thong-tin-bql/Lists/Posts/Post.aspx?ID=69
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/banquanlykhucnc/thong-tin-bql/Lists/Posts/Post.aspx?ID=70
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/Album-anh.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/HoinghithuongnienKCNC.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/Hoinghithuongnien.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/co-cau-to-chuc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/cosophaply.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/don-vi-truc-thuoc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/du-an-dau-tu.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/duongdenKCNC.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/duongdenKCNC.aspx?NewPost=1
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/gioi-thieu-chung.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/gopywebsite.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/hoatdonganh.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/hoatdongcongdong.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/nhan-su-lanh-dao.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/niem-giam-dien-thoai.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/quanhehoptacquocte.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/quy-hoach-chung.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/quy-hoach-gd-2.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/sodosite.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/solieuthongke.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/Pages/tongquanshtp.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/AllPosts.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2009-02-07T09:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2009-02-07T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2009-02-07T17:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2009-05-04T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2009-05-04T12:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=1&PublishedDate=2012-07-15T10:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=2
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=4
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=5
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=100&PublishedDate=2016-03-02T11:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=100&PublishedDate=2016-03-02T11:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=101&PublishedDate=2016-03-02T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=101&PublishedDate=2016-03-02T11:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=104&PublishedDate=2016-08-11T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=104&PublishedDate=2016-08-11T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=106&PublishedDate=2016-09-26T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=106&PublishedDate=2016-09-26T15:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=107&PublishedDate=2016-11-07T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=107&PublishedDate=2016-11-07T13:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=108&PublishedDate=2016-11-07T15:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=108&PublishedDate=2016-11-07T15:50:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=109&PublishedDate=2016-11-07T15:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=109&PublishedDate=2016-11-07T15:55:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=110&PublishedDate=2017-03-13T09:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=110&PublishedDate=2017-03-13T09:45:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=111&PublishedDate=2017-01-25T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=111&PublishedDate=2017-01-25T15:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=112&PublishedDate=2017-07-10T15:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=112&PublishedDate=2017-07-10T15:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=113&PublishedDate=2020-08-05T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=113&PublishedDate=2020-08-05T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=114&PublishedDate=2021-01-04T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=114&PublishedDate=2021-01-04T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=28&PublishedDate=2009-02-07T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=28&PublishedDate=2009-02-07T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=30&PublishedDate=2009-02-07T09:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=32&PublishedDate=2009-02-07T09:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=34&PublishedDate=2009-02-07T17:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=34&PublishedDate=2009-02-07T17:10:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=37&PublishedDate=2009-02-17T17:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=37&PublishedDate=2009-02-17T17:40:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=86&PublishedDate=2009-02-07T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=86&PublishedDate=2009-02-07T09:15:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=87
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=87&PublishedDate=2009-05-04T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=87&PublishedDate=2009-05-04T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=88
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=88&PublishedDate=2009-05-04T12:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=88&PublishedDate=2009-05-04T12:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=89&PublishedDate=2009-05-04T12:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemID=89&PublishedDate=2009-05-04T12:25:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemId=113&PublishedDate=2020-08-05T14:05:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=1&ItemId=114&PublishedDate=2021-01-04T09:35:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?ID=100
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?ID=101
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?ID=104
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?ID=106
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?ID=107
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?ID=108
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?ID=109
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?ID=110
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?ID=111
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?ID=112
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?ID=113
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?ID=114
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?ID=59
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?ID=60
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?ID=61
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?ID=62
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?ID=63
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?ID=64
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?ID=65
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?ID=66
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?ID=82
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=100&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=101&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=104&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=106&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=107&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=108&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=109&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=110&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=111&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=112&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=113&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=114&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=53&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=54&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=55&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=56&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=57&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=58&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=59&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=60&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=61&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=62&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=63&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=64&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=65&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=66&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=81&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=82&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=83&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/gioithieuKCNC/Lists/Posts/Post.aspx?List=ad0a2e26-da1d-42aa-8737-b74d3df73bda&ID=84&Web=cbade72e-3554-432a-a602-d17ddd5ad07e
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/pages/gioi-thieu-chung.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhlienket/forms/chinh-sua.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/pages/bantinkhucnc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/pages/default.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/pages/thu-vien-video.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/about.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/cong-bo-ty-le-hai-long-tthc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/cong-bo-ty-le-xu-ly-dung-han-tthc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/default.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/gopytthc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/hoidaptthc.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/hoidaptthc.aspx?ID=10
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/hoidaptthc.aspx?ID=7
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/hoidaptthc.aspx?ID=9
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/huong-dan-thu-tuc-hanh-chinh.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/quan-ly-chat-luong-iso.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/thamdoykien.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/thutuchanhchinh.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/thutuchanhchinh.aspx?LinhVuc=Đấtđai
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/thutuchanhchinh.aspx?LinhVuc=Đầutư
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/thutuchanhchinh.aspx?LinhVuc=Chứngthực
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/thutuchanhchinh.aspx?LinhVuc=Khiếunại
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/thutuchanhchinh.aspx?LinhVuc=Laođộng
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/thutuchanhchinh.aspx?LinhVuc=Môitrường
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/thutuchanhchinh.aspx?LinhVuc=QuảnlýCôngsản
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/thutuchanhchinh.aspx?LinhVuc=Quyhoạch-đôthị
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/thutuchanhchinh.aspx?LinhVuc=Thươngmạiquốctế
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/thutuchanhchinh.aspx?LinhVuc=Tiếpcôngdân
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/thutuchanhchinh.aspx?LinhVuc=TráchnhiệmbồithườngcủaNhànướctronghoạtđộngquảnlýhànhchính
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/thutuchanhchinh.aspx?LinhVuc=Xâydựng
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Pages/tiep-nhan-thong-tin.aspx
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Pages/default.aspx
http://www.hochiminhcity.gov.vn/thongtinthanhpho/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=36&ItemID=58386&PublishedDate=2017-09-23T07:30:00Z
http://www.hochiminhcity.gov.vn/thongtinthanhpho/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=36&ItemID=58386&PublishedDate=2017-09-23T07:30:00Z
http://www.hochiminhcity.gov.vn/thongtinthanhpho/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?List=5eb16142-f62d-4d6e-a0c3-94b5fbf93d65&ID=58386&Web=47b63c10-8ed8-4592-97d8-1f436710fa9b
http://www.hochiminhcity.gov.vn/thongtinthanhpho/tintuc/lists/posts/post.aspx?CategoryId=36&ItemID=58386&PublishedDate=2017-09-23T07:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=65&PublishedDate=2009-09-08T11:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=66&PublishedDate=2009-09-08T11:30:00Z
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongcaobaochi/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=&ItemID=67&PublishedDate=2009-08-18T11:30:00Z
https://archinect.com/manh
https://archinect.com/people/cover/96375761/manh-tran
https://archinect.com/manh
http://archinect.com/manh
https://archinect.com/people/cover/96375761/manh-tran
http://archinect.com/people/cover/96375761/manh-tran
https://bustler.archinect.com/manh
https://bustler.archinect.com/people/cover/96375761/manh-tran
https://ftp.archinect.com/manh
https://salaries.archinect.com/manh
https://salaries.archinect.com/people/cover/96375761/manh-tran
https://v2.archinect.com/manh
https://v2.archinect.com/people/cover/96375761/manh-tran
https://www.archinect.com/manh
https://www.archinect.com/people/cover/96375761/manh-tran
http://dmp.50webs.com/caclienket.html
http://hochiminh.startupweekend.org/2012/09/09/mlab-becomes-the-gold-sponsor-for-startup-weekend-2012/
https://vn.kompass.com/a/human-resources-hr-consultants/80480/
https://vn.kompass.com/a/human-resources-hr-services/80490/
https://vn.kompass.com/a/services-to-businesses/80/
https://vn.kompass.com/a/human-resources-hr-consultants/80480/
https://vn.kompass.com/a/human-resources-hr-services/80490/
https://vn.kompass.com/a/services-to-businesses/80/
https://2ip.ru/domain-list-by-ip/?pageId=5&orderBy=domain&itemPerPage=50&ip=104.21.13.2&direction=1
https://2ip.ru/domain-list-by-ip/?pageId=5&orderBy=domain&itemPerPage=50&ip=172.67.154.3&direction=1
https://2ip.ru/domain-list-by-ip/?pageId=6&orderBy=domain&itemPerPage=50&ip=172.67.154.3&direction=1
https://2ip.ru/domain-list-by-ip/?pageId=7&orderBy=domain&itemPerPage=50&ip=104.21.13.2&direction=1
http://vietbao.vn/Chinh-Tri/Le-ton-vinh-guong-mat-Viet-kieu-tieu-bieu/20377751/73/
https://www.fierceelectronics.com/components/mems-sensors-workshop-vietnam-2017-call-for-abstracts
https://melma.com/backnumber_176330_6757771/
http://melma.com/backnumber_176330_6757771/
http://www.pcworld.com.vn/ArticlePrint.aspx?ArticleId=1188218
http://www.pcworld.com.vn/ArticlePrint.aspx?ArticleId=1196033
http://www.pcworld.com.vn/ArticlePrint.aspx?ArticleId=1196237
http://www.pcworld.com.vn/articles/tin-tuc/tin-trong-nuoc/2005/09/1196033/tp-hcm-khoi-dong-tuan-le-khu-cong-nghe-cao-2005/
http://www.pcworld.com.vn/articles/tin-tuc/tin-trong-nuoc/2005/10/1196237/khai-mac-tuan-le-khu-cong-nghe-cao-tp-hcm-2005/
http://www.pcworld.com.vn/articles/tin-tuc/tin-trong-nuoc/2005/11/1188218/tp-hcm-tuan-le-khu-cong-nghe-cao-2005/
https://www.sensorsmag.com/components/mems-sensors-workshop-vietnam-2017-call-for-abstracts
http://www.sensorsmag.com/components/mems-sensors-workshop-vietnam-2017-call-for-abstracts
http://www.sensorsmag.com/node/122561
https://lecourrier.vn/le-premier-forum-international-sur-la-micro-electromecanique-prevu-en-novembre/426078.html
https://m.lecourrier.vn/le-premier-forum-international-sur-la-micro-electromecanique-prevu-en-novembre/426078.html
https://www.lecourrier.vn/le-premier-forum-international-sur-la-micro-electromecanique-prevu-en-novembre/426078.html
http://www.lecourrier.vn/le-premier-forum-international-sur-la-micro-electromecanique-prevu-en-novembre/426078.html
https://www.viet-jo.com/news/event/181113163758.html
https://www.viet-jo.com/news/event/print_181113163758.html
https://domains.tntcode.com/ip/104.21.13.2
http://www.vietnambreakingnews.com/2006/02/intel-launches-1st-chip-plant-in-vn-becoming-biggest-us-investor/
http://thaythuoccuaban.com/linkwebhay2.html
http://v2.aptech-news.com/content/phát-động-cuộc-thi-“giải-pháp-công-nghệ-việt-2007”
http://sggpnews.org.vn/Business/2006/2/45660/
https://sggpnews.org.vn/business/intel-launches-1st-chip-plant-in-vn-becoming-biggest-us-investor-53073.html
http://sggpnews.org.vn/business/intel-launches-1st-chip-plant-in-vn-becoming-biggest-us-investor-53073.html
http://www.sggpnews.org.vn/Business/2006/2/45660/
https://www.talkvietnam.com/2006/02/intel-launches-1st-chip-plant-in-vn-becoming-biggest-us-investor/
http://www.saigon-gpdaily.com.vn/Business/2006/2/45660/
http://www.alkaptonuria.info/
https://www.alkaptonuria.info/archives/48
http://www.alkaptonuria.info/archives/48
http://www.alkaptonuria.info/archives/author/alotoko054
http://www.alkaptonuria.info/archives/category/日系企業
http://www.alkaptonuria.info/archives/category/it技術者の人材需要
http://www.alkaptonuria.info/archives/date/2017/10
http://www.alkaptonuria.info/archives/date/2017/10/05
http://www.alkaptonuria.info/archives/tag/サイゴン
http://www.alkaptonuria.info/archives/tag/ハイテクパーク
http://www.alkaptonuria.info/archives/tag/産業ワークショップ
http://www.alkaptonuria.info/archives/tag/mems
https://www.alkaptonuria.info/page/2
http://www.alkaptonuria.info/page/2
https://www.alkaptonuria.info/page/2?100try_com
http://weblink.vn/danh-ba/danh-ba-kinh-te---thuong-mai/211/khu-cong-nghiep
http://weblink.vn/danh-ba/detail/1428
http://www.weblink.vn/danh-ba/danh-ba-kinh-te---thuong-mai/211/khu-cong-nghiep
http://www.weblink.vn/danh-ba/detail/1428
https://weblink.vn/danh-ba/danh-ba-kinh-te---thuong-mai/211/khu-cong-nghiep
http://weblink.vn/danh-ba/danh-ba-kinh-te---thuong-mai/211/khu-cong-nghiep
https://weblink.vn/danh-ba/detail/1428
http://weblink.vn/danh-ba/detail/1428
https://www.weblink.vn/danh-ba/danh-ba-kinh-te---thuong-mai/211/khu-cong-nghiep
http://www.weblink.vn/danh-ba/danh-ba-kinh-te---thuong-mai/211/khu-cong-nghiep
https://www.weblink.vn/danh-ba/detail/1428
http://www.weblink.vn/danh-ba/detail/1428
http://weblink.vn/danh-ba/danh-ba-kinh-te---thuong-mai/211/khu-cong-nghiep
https://weblink.vn/danh-ba/detail/1428
http://www.weblink.vn/danh-ba/danh-ba-kinh-te---thuong-mai/211/khu-cong-nghiep
https://weblink.vn/danh-ba/danh-ba-kinh-te---thuong-mai/211/khu-cong-nghiep
http://weblink.vn/danh-ba/danh-ba-kinh-te---thuong-mai/211/khu-cong-nghiep
https://weblink.vn/danh-ba/detail/1428
http://weblink.vn/danh-ba/detail/1428
https://www.weblink.vn/danh-ba/danh-ba-kinh-te---thuong-mai/211/khu-cong-nghiep
http://www.weblink.vn/danh-ba/danh-ba-kinh-te---thuong-mai/211/khu-cong-nghiep
https://www.weblink.vn/danh-ba/detail/1428
http://www.weblink.vn/danh-ba/detail/1428
http://weblink.vn/danh-ba/danh-ba-kinh-te---thuong-mai/211/khu-cong-nghiep
https://www.weblink.vn/danh-ba/danh-ba-kinh-te---thuong-mai/211/khu-cong-nghiep
https://www.weblink.vn/danh-ba/detail/1428
http://www.weblink.vn/danh-ba/detail/1428
http://eject.e-dologic.co.il/forminfo22807.asp?/manh
http://eject.e-dologic.co.il/forminfo22807.asp?/people/cover/96375761/manh-tran
http://danhbaonline.com.vn/vi/bus-directory/KHU-CHE-XUAT-CONG-NGHIEP/KHU-CONG-NGHE-CAO-THANH-PHO-HO-CHI-MINH-7827/
http://danhbaonline.com.vn/vi/bus-directory/KHU-CHE-XUAT-CONG-NGHIEP/page-3/
https://rapiddns.io/sameip/116.193.64.238
http://www.globalanalytics.com.ar/
https://vn.login-vp.com/linhvuong-zooz-vn
http://bastlabs.org/
http://bastlabs.org/?p=2014
http://bastlabs.org/news.html
http://bastlabs.org/
http://bastlabs.org/?p=2014
http://bastlabs.org/news.html
https://m2workhackathon.org/
http://m2workhackathon.org/
http://tcvietnam.com.vn/index.php?language=vi&nv=statistics&op=allreferers&page=200
http://tcvietnam.com.vn/index.php?language=vi&nv=statistics&op=allreferers&page=250
http://tcvietnam.com.vn/index.php?language=vi&nv=statistics&op=allreferers&page=350
http://tcvietnam.com.vn/index.php?language=vi&nv=statistics&op=allreferers&page=400
http://tcvietnam.com.vn/index.php?language=vi&nv=statistics&op=allreferers&page=450
http://tcvietnam.com.vn/index.php?language=vi&nv=statistics&op=allreferers&page=200
http://tcvietnam.com.vn/index.php?language=vi&nv=statistics&op=allreferers&page=250
http://tcvietnam.com.vn/index.php?language=vi&nv=statistics&op=allreferers&page=350
http://tcvietnam.com.vn/index.php?language=vi&nv=statistics&op=allreferers&page=400
http://tcvietnam.com.vn/index.php?language=vi&nv=statistics&op=allreferers&page=450
https://vietnamnetweb.net/
http://vietnamnetweb.net/
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwi28fDwktfhAhVOJzQIHR0_AhoQFgg3MAg&usg=AOvVaw2sb-JbvaD7qz4igjVwWa7H
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwi6mIHB3rPbAhUB0YMKHezpDxYQFggsMAQ&usg=AOvVaw3N3xO_k4fl0TTMp0sRSDon
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwi7mYHB3rPbAhUk6IMKHS9KDi8QFggsMAQ&usg=AOvVaw1PJ6RBhxE7L7zIjoIhrQsU
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwi8s5Cq7KfbAhUDxoMKHWLaCpcQFggoMAQ&usg=AOvVaw0b8JqKa8XcKp7jVevHy5BC
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwiEzb_CvoDaAhVCxoMKHbJlCvkQFgg-MAg&usg=AOvVaw1lFwRcCuzsqbjH62pIRyo_
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwiH3L_CvoDaAhUnzIMKHcTlDdQQFgg-MAg&usg=AOvVaw3hrY3ib8-5OEW6cVUgMjkW
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwiH4tfX9abgAhWM6IMKHSpzBpYQFggdMAI&usg=AOvVaw35INcSHkbPvi3wWfgPe0Nj
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwiIo9rh85TfAhUSiIMKHZFeDG0QFggtMAU&usg=AOvVaw2D78x-W0wEb2IlqX02PQ9F
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwiMk4HB3rPbAhXH34MKHfJoDDwQFggsMAQ&usg=AOvVaw30DAbbnx5C0bWPuPzLoADI
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwiOydfX9abgAhVEwYMKHaXhCVsQFggdMAI&usg=AOvVaw0XTAZM5SrRvpG0YwQX6vtW
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwiU2MGrpvzgAhURjoMKHdWYCWkQFggdMAI&usg=AOvVaw3_o4D8uK1zGL9opCb4kdoP
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwiXsbGzz6LfAhVH7IMKHd90C-MQFghAMAo&usg=AOvVaw3-w4_SNY3RKCJ704tBUuwt
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwicgILB3rPbAhVs0YMKHfYCBscQFggsMAQ&usg=AOvVaw3TJYujp_pfzccaYCWLzSSw
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwif59fX9abgAhXJ5oMKHaS1DGoQFggdMAI&usg=AOvVaw3w0E8wLRR-zXF_yoHAru4S
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwifmoHB3rPbAhWr54MKHW8NCbgQFggsMAQ&usg=AOvVaw2cre1oiE8_GCf_gINkFvpw
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwik9JCq7KfbAhVL6YMKHUfGATUQFggoMAQ&usg=AOvVaw18XItU1WUzd1ML220l16Jx
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwilkYHB3rPbAhXjzIMKHdFKDK8QFggsMAQ&usg=AOvVaw3mUzTPVlvc6MUZN1IEN11g
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwiozsGrpvzgAhUE5oMKHXABCK4QFggdMAI&usg=AOvVaw27XW20z5Jq55dLu8oTn8Vf
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwipxLGzz6LfAhXC44MKHQJjDI0QFghEMAw&usg=AOvVaw12ubbAh-lHNGX2_a4IB3lz
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwirvIHB3rPbAhVr64MKHQdSBgMQFggsMAQ&usg=AOvVaw27tS-4xQ_hdvqYZPnf7Y_6
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwirztfX9abgAhUD9IMKHQAyDloQFggdMAI&usg=AOvVaw00HJUYRwIWX7UXR79-bQaq
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwissZCq7KfbAhVJ64MKHd9HDxMQFggoMAQ&usg=AOvVaw33D2uc8R6ntVzEhqg9IVmG
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwitu5Cq7KfbAhXK7oMKHYqgCQ8QFggoMAQ&usg=AOvVaw25RZNZ6eaIh9oPmHdytfD2
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwizo9rh85TfAhVH7YMKHSzXBSwQFgg9MAo&usg=AOvVaw12O1EHMuWYNA7pZYFJfLpR
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwj5vJCq7KfbAhUp9IMKHWtHAfgQFggoMAQ&usg=AOvVaw3d89OivKHxk0BoUUHNZmmJ
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwj6xMGrpvzgAhXwj4MKHfT4D3UQFggdMAI&usg=AOvVaw1ETUeogA6Vt1_y4YwFmC5O
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwjC-NfX9abgAhVmzIMKHZmdB-kQFggdMAI&usg=AOvVaw17vyJHfNbQaPKGUeeJJV6L
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwjCw7Gzz6LfAhWXnoMKHYksDF4QFghCMAs&usg=AOvVaw0ogZunupwvfEd2txaMuMlk
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwjGm4HB3rPbAhVJ9IMKHZvzAkYQFggsMAQ&usg=AOvVaw1CAjghMraHWxBq3fRwmRki
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwjIxNrh85TfAhVFw4MKHQV6DwwQFggtMAU&usg=AOvVaw1MOTK-MgVWbepjvxo9YmKY
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwjLyMGrpvzgAhUQoYMKHReJBZYQFggdMAI&usg=AOvVaw3PEskTepshsckGMy6YxQrI
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwjM0sGrpvzgAhWJ94MKHbU6B14QFggdMAI&usg=AOvVaw0Q9Wm2yQQDmd_S_h3JuW-V
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwjR4bGzz6LfAhVH6YMKHXw2BxoQFghBMAo&usg=AOvVaw0TYow1ZSKM041N7hZF8iAn
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwjTy5Cq7KfbAhVi5YMKHUJ7D4oQFggoMAQ&usg=AOvVaw1wtb3lzPiFQkL9WmyMoRmE
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwjWv8GrpvzgAhUnxYMKHU6RCXgQFggdMAI&usg=AOvVaw0PW-5hkVKsmb4Tnp-WZlrS
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwjavLGzz6LfAhUo34MKHbQ0C2MQFghCMAs&usg=AOvVaw1bd31Qde_ZD0F6jHbVilR5
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwjgzb_CvoDaAhXp44MKHTNOBNcQFgg-MAg&usg=AOvVaw26LRowbr3gQHTe-tvypf62
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwjhqNrh85TfAhXH34MKHQtBDyoQFgg3MAk&usg=AOvVaw2fE8ENQ2yiuXuvvpJBKVWP
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwjk5NfX9abgAhXJ5oMKHaS1DGoQFggdMAI&usg=AOvVaw2_W9tPBTfLW0J5xOFFaf8K
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwjkzbGzz6LfAhVE5YMKHXEgC4gQFghCMAs&usg=AOvVaw17GtF9aZEko46MUxdQ4XQg
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwjmlIHB3rPbAhWD64MKHcXyDeoQFggsMAQ&usg=AOvVaw2QFx-o8HOGZTh7WdvlC0Xk
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwjnzMGrpvzgAhWNj4MKHX_mA8UQFggdMAI&usg=AOvVaw3g1JVwkoOYRQ8Ra_NA0_Mn
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwjuoNrh85TfAhUn7IMKHQmPDMQQFgg9MAo&usg=AOvVaw20o4AJM8elOGQjSpV_shVa
http://vietnamnetweb.net/?sa=U&ved=0ahUKEwjzubGzz6LfAhUn6YMKHThbA5AQFghCMAs&usg=AOvVaw08PzGrcyWYdL7OrIcU_7u5
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=IMMICA.com
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=banghegiare.com.vn
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=chieusangcaoap.com
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=chonsimdep.com
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=chothueaodai.com.vn
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=congty3m.com
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=dncosmetics.vn
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=eurostone.vn
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=ghevanminh.vn
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=gumato.com
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=http://nhathuocdokhoi.com
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=http://tinhocanhphat.vn/
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=http://veritylaw.com.au/vi/
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=http://www.msquare.vn/
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=https://choxenang.vn/
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=https://damyngheninhbinh.com/
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=https://gachgiatot.com
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=https://khosim.com/
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=https://limosa.vn/
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=https://limosa.vn/sua-may-giat
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=https://loccongnghiep.com.vn/
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=https://rivi.vn/
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=https://tinhocanhphat.vn/
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=moneydaily.vn
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=noithatrakhoi.com
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=nontrum.vn
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=pibook.vn
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=vietnamoutdoor.com
http://vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=vsmllimosa
https://www.vietnamnetweb.net/
http://www.vietnamnetweb.net/
http://www.vietnamnetweb.net/vietnamnetweb.php?f=1
http://www.vietnamnetweb.net/vietnamnetweblink.php?string=vietmoontravel
http://www.thuonghieuhangviet.com/index.php?module=manufacture&page=detail&id=3580
http://geneworld.vn/blog/article/partners-pid-19.html
http://geneworld.vn/blog/bai-viet/doi-tac-dai-ly-pid-19.html
http://www.hoichoquangcao.com/index.php?module=manufacture&page=detail&id=3580
http://luudiachiweb.com/listweb.asp?NhomID=21
http://www.luudiachiweb.com/listweb.asp?NhomID=21
http://luudiachiweb.com/listweb.asp?NhomID=21
http://www.luudiachiweb.com/listweb.asp?NhomID=21
http://www.luudiachiweb.com/listweb.asp?NhomID=21
http://luudiachiweb.com/listweb.asp?NhomID=21
http://www.luudiachiweb.com/listweb.asp?NhomID=21
http://www.tonvinhhangviet.com/index.php?module=manufacture&page=detail&id=3580
http://www.luudiachiweb.com/listweb.asp?NhomID=21
http://www.acrosemi.com/Wafer2Chip.php
http://www.acrosemi.com/Wafer2Chip.htm
http://www.acrosemi.com/Wafer2Chip.php
http://vnnsearch.com/detail/9989/saigon-hi-tech-park-website.html
http://www.vnnsearch.com/detail/9989/saigon-hi-tech-park-website.html
http://vn.elogin-db.com/linhvuong-zooz-vn
http://108chord.blogspot.com/
https://signinvault.com/vn/linhvuong-zooz-vn.html
https://logmein.live/signup/Linhvuong-Zooz-Vn
http://th00.net/search.php?action=show_user_posts&user_id=24
http://th00.net/viewtopic.php?id=1881
http://www.th00.net/search.php?action=show_user_posts&user_id=24
http://www.th00.net/viewtopic.php?id=1881
https://peopleinfo.net/name/Tom-Nguyen-231035/3/
http://loginurls.com/signup/Linhvuong-Zooz-Vn
http://banvetau.com/danhba.asp
http://thongtin247.blogspot.com/2011/06/danh-ba-web.html
http://thongtin247.blogspot.com/2011/06/danh-ba-web.html
http://thongtin247.blogspot.com/2011/06/danh-ba-web.html
http://thongtin247.blogspot.com/2011/06/danh-ba-web.html
http://cufarulcuvise.blogspot.com/
http://www.logins.email/signup/Linhvuong-Zooz-Vn
http://lit-konkurs.blogspot.com/2014/01/1.html
https://dientutaiphu.blogspot.com/2015/03/
https://dientutaiphu.blogspot.com/2015/03/cong-nghe-vi-ien-tu-tu-phien-silicon-en.html
http://biomedss-iium.blogspot.com/
https://dientutaiphu.blogspot.com/2015/03/
https://dientutaiphu.blogspot.com/2015/03/cong-nghe-vi-ien-tu-tu-phien-silicon-en.html
http://theguard87.blogspot.com/
https://dientutaiphu.blogspot.com/2015/03/
https://dientutaiphu.blogspot.com/2015/03/cong-nghe-vi-ien-tu-tu-phien-silicon-en.html
https://dientutaiphu.blogspot.com/2015/03/
http://dientutaiphu.blogspot.com/2015/03/
https://dientutaiphu.blogspot.com/2015/03/cong-nghe-vi-ien-tu-tu-phien-silicon-en.html
http://dientutaiphu.blogspot.com/2015/03/cong-nghe-vi-ien-tu-tu-phien-silicon-en.html
https://dientutaiphu.blogspot.com/2015/03/
http://www.xinjiang-tourism.com/index-1073.html
http://www.xinjiang-tourism.com/index-1074.html
http://www.xinjiang-tourism.com/index-1174.html
http://www.xinjiang-tourism.com/index-1073.html
http://www.xinjiang-tourism.com/index-1074.html
http://www.xinjiang-tourism.com/index-1174.html
http://www.ap-morgan.com/forum/index.php?topic=2738.0;prev_next=prev
http://www.ap-morgan.com/forum/index.php?topic=3012.0
http://www.ap-morgan.com/forum/index.php?topic=3012.msg3850
http://www.ap-morgan.com/forum/index.php?topic=3323.0;prev_next=next
http://khoahocvietnam.net/tin_tuc/chi_tiet/4848-cuoc-thi-giai-phap-cong-nghe-viet-2007.html
http://www.sudung.net/2009/11/lien-ket-linknguon-httpvietnamnetwebnet.html
http://vinaco.blogspot.com/
http://vinaco.blogspot.com/2007/
http://vinaco.blogspot.com/2007/06/
http://vinaco.blogspot.com/2007/06/vinaco.html
http://vinaco.blogspot.com/2007/07/
http://vinaco.blogspot.com/2007/07/25-tax-on-securities-investments-too.html
http://vinaco.blogspot.com/2007/07/busy-with-american-partners.html
http://vinaco.blogspot.com/2007/11/
http://vinaco.blogspot.com/2007/11/united-nations-messenger-of-peace-has.html
https://vinasoftware.blogspot.com/2009/11/lien-ket-link.html
http://alcachofaforum.blogspot.com/
http://anguloconneaut.blogspot.com/
http://sigmundoline.blogspot.com/
http://vinaco.blogspot.com/
http://vinaco.blogspot.com/2007/
http://vinaco.blogspot.com/2007/06/
http://vinaco.blogspot.com/2007/06/vinaco.html
http://vinaco.blogspot.com/2007/07/
http://vinaco.blogspot.com/2007/07/25-tax-on-securities-investments-too.html
http://vinaco.blogspot.com/2007/07/busy-with-american-partners.html
http://vinaco.blogspot.com/2007/11/
http://vinaco.blogspot.com/2007/11/united-nations-messenger-of-peace-has.html
https://vinasoftware.blogspot.com/2009/11/lien-ket-link.html
http://whoserohan.blogspot.com/
http://spts.com.vn/9/khach-hang
http://vinaco.blogspot.com/
http://vinaco.blogspot.com/2007/06/
http://vinaco.blogspot.com/2007/06/vinaco.html
http://vinaco.blogspot.com/2007/07/busy-with-american-partners.html
http://vinaco.blogspot.com/2007/11/
http://lienketwebsite.blogspot.com/
http://lienketwebsite.blogspot.com/2008/11/blog-post.html
http://lienketwebsite.blogspot.com/2009/03/cap-nhat-blog-tai-ay.html
http://vinaco.blogspot.com/
http://vinaco.blogspot.com/2007/
http://vinaco.blogspot.com/2007/06/
http://vinaco.blogspot.com/2007/06/vinaco.html
http://vinaco.blogspot.com/2007/07/
http://vinaco.blogspot.com/2007/07/25-tax-on-securities-investments-too.html
http://vinaco.blogspot.com/2007/07/busy-with-american-partners.html
http://vinaco.blogspot.com/2007/11/
http://vinaco.blogspot.com/2007/11/united-nations-messenger-of-peace-has.html
http://vinaco.blogspot.com/2007_06_01_archive.html
http://vinaco.blogspot.com/2007_07_01_archive.html
http://vinaco.blogspot.com/2007_11_01_archive.html
http://vinasoftware.blogspot.com/2009/
https://vinasoftware.blogspot.com/2009/11/lien-ket-link.html
http://vinasoftware.blogspot.com/2009/11/lien-ket-link.html
http://vinasoftware.blogspot.com/2009_11_12_archive.html
http://thietkevimach.net/cong-nghe-vi-dien-tu-tu-phien-silicon-den-chip-thanh-pham-phan.html
http://spts.com.vn/9/khach-hang
http://www.spts.com.vn/9/khach-hang
http://vinaco.blogspot.com/
http://vinaco.blogspot.com/2007/
http://vinaco.blogspot.com/2007/07/
http://vinaco.blogspot.com/2007/07/25-tax-on-securities-investments-too.html
http://vinaco.blogspot.com/2007/11/united-nations-messenger-of-peace-has.html